Now showing items 1-1 of 1

    • Еволюція англійського права: історико-правовий дискурс 

      Шульженко, Федір Пилипович; Shulzhenko, F. P.; Шульженко, Фёдор Филиппович; Маркарян, Марина Валеріївна; Markaryan, Marina; Маркарян, Марина Валерьевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
      У статті здійснено ґрунтовний аналіз процесу еволюції англійського права, з’ясовується його зміст, виокремлюються етапи розвитку із зазначенням характерних ознак права та викладається авторська позиція щодо його подальшої ...