Now showing items 1-1 of 1

    • Соціальне управління: інноваційні підходи 

      Гаєвська, Оксана Борисівна; Gaevska, Oksana; Гаевская, Оксана Борисовна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012)
      Запропоновано інноваційний погляд на еволюцію соціального управління як такого наукового знання, яке, на думку автора, дає можливість створення на сьогоднішній день найбільш адекватної системи управління Україною, яка саме ...