Now showing items 1-1 of 1

    • Ланцюг цінності у концепції вартісного менеджменту та механізм управління ним 

      Литюга, Юлія Володимирівна; Литюга, Юлия Владимировна; Заріпова, Анна Олександрівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
      У статті розглянуто основні інтерпретації концепції ланцюга створення вартості та методи його побудови; досліджено еволюцію даної концепції від ланцюга до мережі; з’ясовано підходи до управління ланцюгом цінності.