Now showing items 1-1 of 1

    • Державне фінансування наукової діяльності в Україні 

      Речкіна, К. Д. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010)
      У статті розглянуто роль державного фінансування розвитку науки в Україні. Проведено аналіз джерел і шляхів здійснення державного фінансування наукової діяльності. Виявлено тенденції та ефективність здійснення державного ...