Now showing items 1-1 of 1

    • Моделі поділу ринку на торгові зони в нечітких умовах 

      Тарасова, Людмила Григорівна; Tarasova, Liudmyla; Тарасова, Людмила Григорьевна; Піскунова, Олена Валеріївна; Piskunova, Olena; Пискунова, Елена Валерьевна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
      Конкурентна боротьба за ринок збуту привела до виникнення проблеми поділу ринку на торгові зони та появи численних моделей торгових зон. Класичні моделі, які одержали назву «моделі просторової взаємодії», описують поділ ...