Now showing items 1-1 of 1

    • Новаторські ідеї М. І. Тугана-Барановського у розвитку теорії грошей 

      Лопух, Ксенія Володимирівна; Lopukh, Kseniia (ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАН України», Український інститут соціальних досліджень імені Олександра Яременка, 2014)
      У статті розглянуто теорію грошей М.І.Туган-Барановського. Розкрито роль держави у забезпеченні цінності паперових грошей. Проаналізовано ідею державного регулювання паперово-грошової системи господарства та її актуальність ...