Now showing items 1-1 of 1

    • Інституційні та структурні перетворення на ринку фінансових послуг 

      Левченко, В. П. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-10-08)
      У статті акцентується увага на сучасних тенденціях, що спостерігаються на світовому ринку фінансових послуг. До них відносять зростання частки фінансових послуг у міжнародному товарообороті, підвищення ролі інформаційних ...