Now showing items 1-1 of 1

    • Соціологія 

      Артеменко, Світлана Богданівна; Artemenko, Svitlana; Артеменко, Светлана Богдановна; Фляшнікова, Алла Борисівна; Fliashnikova, Alla; Фляшникова, Алла Борисовна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012)
      Посібник підготовлено відповідно до програми нормативної дисципліни «Соціологія». Містить методичні вказівки до вивчення тем курсу, плани семінарських занять, навчальні завдання до тренінгів, теми рефератів та есе, питання ...