Now showing items 1-1 of 1

    • Калькулювання собівартості в управлінні виробництвом продукції рослинництва 

      Кругла, Марина Миколаївна; Кruhla, M. N. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
      У статті розглянуто значення калькулювання собівартості продукції рослинництва для прийняття управлінських рішень, пов’язаних з плануванням виробничої діяльності підприємства, оптимізацією витрат, ціноутворенням. Здійснено ...