Now showing items 1-1 of 1

    • Розвиток молочного скотарства в агрохолдингах України 

      Кучер, Л. Ю. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-04-27)
      Розглянуто основні тенденції розвитку молочного скотарства у найбільших агрохолдингах України. Здійснено оцінку сучасного стану молочного скотарства та визначено перспективи його розвитку в агрохолдингах.