Now showing items 1-1 of 1

    • Поняття первинних документів та вимоги до їх оформлення 

      Пронь, Ніна Олександрівна; Pron, Nina (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-12-15)
      У статті проаналізовано визначення поняття «первинні документи», що зазначені в нормативних та законодавчих актах України, та надано пропозиції щодо їх вдосконалення. Також розглянуто існуючі класифікації реквізитів первинних ...