Now showing items 1-1 of 1

    • Internacjonalizmy w polskiej i ukraińskiej terminologii turystycznej 

      Zemliana, K. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-04)
      W artykule rozpatrują się internacjonalizmy w języku polskim i ukraińskim, które wykorzystują się w branży turystycznej. Podano językową charakterystykę oddzielnym pojęciom i realiom zakresu turystycznego.