Now showing items 1-5 of 5

  • Використання кластерного аналізу в сільськогосподарському виробництві 

   Мала, С. І. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011)
   Аналіз розмірів оплати і продуктивності праці на регіональному рівні особливо в сільському господарстві, де низький рівень вартості робочої сили, є актуальною проблемою. Для визначення взаємозалежності даних факторів був ...
  • Дослідження можливості розв’язання «парадокса Cолоу» в умовах «нової економіки» 

   Полянська, Я. Л.; Лаушкін, О. М. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-06-11)
   У центрі уваги авторів статті сучасна економіка, заснована на інформаційно-комунікаційних технологіях, які впливають на динаміку зміни продуктивності праці. Аналіз емпіричних даних свідчить про те, що глобальна економічна ...
  • Перспективные подходы к исследованию размеров оплаты труда в сельском хозяйстве 

   Мала, С. И.; Mala, S.; Мала, С. І. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015-01-22)
   Анализ размеров оплаты и производительности труда, особенно в сельском хозяйстве Украины, где самый низкий уровень стоимости рабочей силы, актуальная проблема. Для определения взаимозависимости данных факторов был использован ...
  • Соціально-економічні пріоритети розвитку трудового потенціалу організації 

   Турчина, Валентина Михайлівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-05-17)
   Дана стаття розкриває механізм впливу політики управління персоналом на ефективність праці та діяльності підприємства. Розглядається аспект розвитку трудового потенціалу підприємства шляхом оптимізації ступеню складності ...
  • Теоретичні та методичні аспекти оцінювання зисків від підвищення лояльності персоналу 

   Цимбалюк, Світлана Олексіївна; Tsymbaluyk, Svitlana; Цимбалюк, Светлана Алексеевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)
   Визначено, що в умовах інноваційної економіки посилюється значущість не тільки компетентностей, а й лояльності працівника до певного роботодавця та підприємства. Обґрунтовано концептуальні засади, що визначають сутність ...