Now showing items 1-1 of 1

    • Інвестиційний проект як економічна категорія 

      Грицай, Тетяна Леонідівна; Gritsay, T. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-04-15)
      У статті розкрито теоретичні підходи до сутності та структури інвестиційних проектів, досліджено варіанти визначення проектів зарубіжними та вітчизняними вченими, а також запропоновано підходи до їх удосконалення.