Now showing items 1-1 of 1

    • Форми прояву та методичний інструментарій оцінювання конкурентоспроможності підприємства 

      Смолін, Ігор Валентинович; Smolin, Ihor V.; Смолин, Игорь Валентинович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)
      Здійснено онтологічний аналіз поглядів на сутність і методи оцінювання конкурентоспроможності підприємства. Визначено імперативи розуміння конкурентоспроможності як здатності суб’єкта ринку до конкуренції. Доведено, що ...