Now showing items 1-1 of 1

    • Сутність і види аукціонів 

      Кікоть, Олександр Юрійович; Kikot, Oleksandr Yuriyovych; Кикоть, Александр Юрьевич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
      Статтю присвячено дослідженню сутності аукціонів як реалізаційного механізму. Автором розглянуто сутнісне наповнення понятійного апарату аукціонної торгівлі. До основних понять аукціонної торгівлі автором віднесено: об’єкт ...