Now showing items 1-1 of 1

    • Вимоги до формування базових елементів системи управління нематеріальними активами 

      Кукурудзяк, Леся Василівна; Kukurudziak, L. V. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018-04)
      Визначено основні етапи діяльності у формуванні базових сутностей системи управління нематеріальними активами з використанням об’єктно орієнтованого підходу. Наведено переваги у використанні зазначеного підходу та ключові ...