Now showing items 1-5 of 5

  • Глобалізаційні виклики фінансової безпеки 

   Зубок, Микола Іванович; Zubok, M. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012)
   Автор розглядає процес глобалізації з точки зору забезпечення безпеки країни та її економічних суб'єктів від негативного впливу глобалізаційних викликів. Матеріали статті розкривають авторський підхід до характеристики ...
  • Зовнішні ефекти глобального економічного розвитку України в умовах забезпечення економічної безпеки 

   Ткаленко, Світлана Іванівна; Tkalenko, Svitlana Ivanivna; Ткаленко, Светлана Ивановна (Mykolas Romeris University, 2018)
   Проаналізовані зовнішньоекономічні макроефекти глобального економічного розвитку України. Розраховані індикатори безпеки економічного розвитку України на сучасному етапі. Охарактеризовано сучасний етап розвитку економіки ...
  • Особливості управління фінансовою безпекою страхової компанії 

   Диба, Михайло Іванович; Бєгун, Анатолій Володимирович; Білошицький, Олексій Володимирович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-10-01)
   Стаття присвячена аналізу особливостей управління фінансовою безпекою діяльності страхових компаній. В центрі уваги дослідження — формування моделей фінансової безпеки на основі нейромоделювання. Результати моделювання ...
  • Системні підходи у забезпеченні економічної безпеки підприємств 

   Федонін, Олексій Сергійович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-09-11)
   Статтю присвячено розв’язанню теоретичних і методичних проблем забезпечення економічної безпеки підприємств. Опрацьовано можливості застосування базису системної методології.
  • Теоретико-методологічні і практичні питання безпеки людського розвитку в Україні та шляхи підвищення її рівня 

   Томчук-Пономаренко, Наталія В. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-11-15)
   Визначено місце та роль безпеки людського розвитку в процесі сучасного соціально-економічного розвитку України; узагальнено теоретико-методологічні підходи до визначення поняття «безпека людського розвитку», розкрито її ...