Now showing items 1-1 of 1

    • Креативний клас і проблеми його становлення в Україні 

      Монастирська, Г. В. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-06-20)
      Розглядається креативний клас як драйвер інноваційного розвитку у ХХІ столітті. Досліджується його становище та обґрунтовуються передумови його розвитку у сучасній Україні.