Now showing items 1-1 of 1

    • Економічний зміст і функції застави в системі банківського кредитування 

      Баріда, Надія Петрівна; Barida, Nadiya (ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", 2012-01-10)
      У статті основну увагу приділено дослідженню застави як економічного поняття та її ролі в системі банківського кредитування. Виокремлено два методологічні підходи до вивчення економічного змісту застави, а саме: вартісний ...