Now showing items 1-1 of 1

    • Сучасні тенденції формування та розвитку молодіжного сегменту ринку праці України 

      Михальченко, Г. Г. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-09-25)
      У статті проаналізовано проблеми формування і розвитку молодіжного сегменту ринку праці, розглянуто специфіку функціонування та сучасні тенденції в його сегментації та структурі робочої сили. Досліджено регіональні особливості ...