Випуск № 2(4)

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 36
 • Item
  До питання формальних і неформальних інституцій сфери соціально-трудових відносин
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-10-23) Колядич, Олександр Іванович; Погорєлов, Сергій Борисович; Kolyadych, Oleksandr; Pogorelov, Sergiy
 • Item
  Formal and informal institutions sphere of social-labour relations
  (ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», 2012) Kolyadych, O.; Колядич, Олександр Іванович; Колядич, Александр Иванович; Pogorelov, S.; Погорєлов, Сергій Борисович; Погорелов, Сергей Борисович
  The problem of limited freedom of relations in social and labor issues and needs of state regulation in the interests of society and its individuals through formal and informal institutions that can complement each other, or to enter into conflict. Implemented study the impact of formal and informal institutions on social and labor relations and market-determined their place in the regulation of the latter.
 • Item
  The formation of leadership competencies of specialists of economic profile
  (ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», 2012) Iliuchenko, I.I.; Pinchuk, S. M.
  The article touches upon the problem of leadership competencies in the professional economic profile.
 • Item
  Socio-economic problems of social infrastructure and alternative ways of solving
  (ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», 2012) Novikov, V.M.
  Are examined the problems of the resource guarantee of development of social infrastructure. Defined the role of alternative institutional forms, such as social dialogue, publicprivate partnership in the investment support of socially important sectors.
 • Item
  Universities in educational paradigms of economic society
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012) Yatsun, O.
  The paper is devoted to the social preconditions and consequences of transforming of the role of universities in terms of a new educational paradigm. Epistemic and axiological options value of traditional and modern approach to the functioning of the university are revealed. The prospects of innovative development of higher education in a global information society are identified.
 • Item
  The problems of transformation forms and motives of employment in the Russian federation
  (ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», 2012-09-23) Daskova, E. S.; Dorohova, N. V.
  In the article the problem of transformation of forms and motifs of employment in the Russian Federation due to the growth of the shadow economy and the erosion of moral and ethical values. Shows their negative social and economic consequences. The features of the formation of non-standard forms of employment in the advanced countries. To proposals for the transition to civilized relations in the sphere of non-standard employment.
 • Item
  Efficiency of investment in the labour force
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-08-17) Haynicheru, M.I.; Dron’, E.V.
  The production function is modified to determine the impact of the financial costs, aimed at human resources development. The analysis of efficiency of social investments is carried out. Comparison of the return level of social charges and the return indexes of material and other charges is conducted.
 • Item
  Проблеми та напрями удосконалення соціального захисту зайнятих в Україні
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-03-27) Юрчик, Г. М.
  Досліджено інструменти соціального захисту зайнятих в частині гарантій та нормоплати праці, індексації, компенсації та оподаткування заробітної плати. Запропоновано напрями щодо удосконалення соціального захисту зайнятого населення в Україні.
 • Item
  Сільський туризм як перспективний напрям самозайнятості сільського населення
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012) Самолюк, Н. М.
  У статті розглянуто організаційні форми сільського туризму як раціонального заходу диверсифікації підприємницької діяльності та альтернативного виду зайнятості населення, а також дослідженно основні умови і фактори його розвитку.
 • Item
  Міжнародне порівняння результативності функціонування систем охорони здоров’я та уроки для України
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012) Безтелесна, Л.
  Здійснено запропоновано оцінювання результативності функціонування систем охорони здоров’я Польщі, Чехії та України за критерієм очікуваної тривалості життя. Виокремленно уроки з позитивного досвіду та зроблені пропозиції щодо їх упровадження в Україні.
 • Item
  Теоретичні підходи до тлумачення понять «стратегія» і«модель» у сфері пенсійного забезпечення
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-09-19) Сичова, К. В.
  Стаття присвячена теоретичному обґрунтуванню понять «модель» і «стратегія пенсійного забезпечення». Наведено класифікацію типів пенсійних систем за різники ознаками. Охарактеризовано основні стратегії пенсійного забезпечення.
 • Item
  Сутність механізму підвищення економічної безпеки підприємства
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-06-12) Ружицький А. В.
  У статті автором досліджено сутність механізму підвищення економічної безпеки підприємства. Запропоновано класифікацію загроз економічній безпеці підприємства при взаєморозрахунках за обсягом нанесення матеріальних збитків, визначено заходи захисту від розкрадань матеріальних цінностей працівниками підприємства. Запропоновано визначення механізму підвищення рівня економічної безпеки підприємства. Виокремлено чотири системоутворюючих ознаки механізму підвищення економічної безпеки підприємства. Наведено основні підсистеми механізму підвищення економічної безпеки підприємства.
 • Item
  Еміграція студентської молоді та її вплив на людський капітал України
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-11-23) Смалійчук, Ганна Володимирівна; Smaliichuk, Hanna; Смалийчук, Анна Владимировна
  У статті розглянуто проблему еміграції студентів, а також визначено значення процесу повернення молодих спеціалістів до України. Описано методи, за допомогою яких можливо практично впроваджувати програми повернення інтелектуальних ресурсів до України.
 • Item
  Управління працею в умовах становлення нової економіки: підходи та механізми
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-06-17) Герасименко, Оксана Олександрівна
  У статті виокремлено головні ознаки нової економіки в соціально-трудовому вимірі. Обґрунтовано трактування дефініції «управління працею». Визначено взаємозв’язок між управлінням працею та управлінням персоналом в рамках процесного та ресурсного підходів. Узагальнено практику управління працею у провідних компаніях світу. Виокремлено інноваційні компоненти механізмів управління працею.
 • Item
  Методика міжгалузевого регулювання заробітної плати робітників
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-09-14) Ільєнко, Алла В’ячеславівна
  У статті розглядаються методичні аспекти міжгалузевих співвідношень регулювання заробітної плати робітників. Стаття містить удосконалену методику міжгалузевих співвідношень у заробітній платі робітників. Методика включає вплив чотирьох факторів: складність праці, умови праці, інтенсивність праці та значення виду економічної діяльності.
 • Item
  Професійна підготовка кадрів для інноваційних промислових підприємств України
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-11-14) Фіненко, Олександр Юрійович
  У статті визначено основні причини та недоліки сучасної системи професійної підготовки населення України, розглянуто основні ознаки порушення структурної збалансованості в системі зайнятості. Для вирішення наявних проблем пропонуються засоби та заходи щодо покращення механізму взаємодії ринку праці та освітніх послуг.
 • Item
  Недержавні пенсійні фонди у соціальному захисті
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-09-11) Прудь, Павло Володимирович
  У статті розглянуто основні завдання, принципи та механізми пенсійного забезпечення в Україні, проаналізовано показники розвитку недержавних пенсійних фондів, досліджено проблеми та перспективні шляхи їх вирішення.
 • Item
  Просторово-інформаційні акценти трансформації трудової діяльності в умовах формування знаннємісткої економіки
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-10-21) Гузар, У. Є.
  Охарактеризовано інформаційно-технологічні та просторово-часові акценти трансформації трудової діяльності в умовах формування економіки знань. Проаналізовано основні аспекти плинності технологій у сучасних умовах. Виокремлено показник плинності технологій на прикладі операційних систем компанії Microsoft.
 • Item
  Участь працівників у прибутках підприємства на основі відносин власності
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-09-14) Шкода, Тетяна Никодимівна; Shkoda, T.; Шкода, Татьяна Никодимовна
  У статті здійснено теоретичний аналіз досліджень участі працівників у прибутках підприємства на основі відносин власності, способи та форми такої участі, систематизовано історію розвитку цього питання.
 • Item
  Активізації інноваційної праці у контексті конкурентних змін на промисловому підприємстві
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-06-17) Твердушка, Тетяна Борисівна; Твердушка, Татьяна Борисовна
  У статті розглядаються актуальні проблеми інноваційного розвитку промислових підприємств. На основі результатів експертного оцінювання визначено комплекс засобів активізації інноваційної праці персоналу.