Регіональний розвиток України: проблеми та перспективи (частина 1)

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 91
 • Item
  АПК України як головний соціально-економічний потенціал розвитку національної економіки
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011) Коваль, Павло Васильович
  У статті висвітлено сучасні особливості розвитку аграрного бізнесу та аграрних ринків в умовах посилення глобалізаційних процесів, зроблено спробу оцінити роль і місце АПК України в якості ключового соціально-економічного потенціалу розвитку національної економіки та його вплив на глобальні аграрні ринки.
 • Item
  Financial development, input of public finance and urbanization in China
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-10-11) Zhimin, Qiao; Zhanqiang, Zhou; Yuqing, Ding
  This paper studies the effects of financial development and input of public finance on urbanization in China. It shows that the input of public finance has an obvious influence on the urbanization, but the financial development does not in the short run, that in the long run there is a relationship of equilibrium among them and the effects of the efficiency of financial development and the input of public finance are obvious, and that the contribution of the financial development to the urbanization is relatively greater in the longer periods.
 • Item
  Стратегічні напрями забезпечення соціального розвитку регіонів України
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011) Заяць, Т. А.
  Обгрунтовано стратегічні напрями забезпечення соціального розвитку регіонів України, виявлено обмеження і ризики у цій сфері, а також трансформаційні зміни в методах його регулювання.
 • Item
  Тенденції розвитку міжнародної торгівлі сільськогосподарською продукцією
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011) Ярчук, Т. М.
  У статті висвітлено ключові тенденції розвитку міжнародної торгівлі сільськогосподарською продукцією, визначено місце сільськогосподарської продукції в структурі міжнародної торгівлі, охарактеризовано основні протиріччя Дохійського раунду переговорів СОТ.
 • Item
  Work-life balance among hotel managers in Ukraine
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-10-14) Sandin, Victoria
 • Item
  Державна регіональна політика в Україні: телеологічні домінанти та шляхи їх досягнення
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011) Василькова, Є. А.
  У статті висвітлено питання щодо телеологічних домінантів і шляхів їх досягнення у державній регіональній політиці України. Розкрито зміст, сутність, правова природа поняття регіональної політики. Відображено деякі принципи та проблеми, на які вона повинна бути направлена. Розглянуто розвиток у цілому регіональної політики та регіонів зокрема.
 • Item
  Стратегічне планування розвитку агломерацій та субрегіонів України як інструмент підвищення конкурентоспроможності регіону
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011) Васильченко, Г. В.; Парасюк, І. Л.
  У статті висвітлено особливості підготовки стратегічних планів розвитку для міських агломерацій та субрегіонів, як особливих структур субрегіонального типу. Наведено існуючі в Україні приклади та практики стратегічного планування на субрегіональному рівні.
 • Item
  Проблеми і перспективи регіоналізації України
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011) Топчієв, О. Г.; Яворска, В. В.
  Розглянуто основні проблеми і перспективи регіоналізації України.
 • Item
  Наповнення дохідної частини бюджетів регіонів: перспективи удосконалення оподаткування майна в Україні
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011) Токар, Володимир Володимирович
  У статті розглянуто окремі елементи майнового оподаткування в Україні. Розглянуто міжнародний досвід використання різних методів оподаткування майна. Представлено економічно обґрунтовані авторські пропозиції щодо удосконалення оподаткування транспортних засобів з метою поповнення дохідної частини місцевих бюджетів.
 • Item
  Перехід до політики сільського розвитку як основа соціально-економічної активізації сільських поселень
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011) Ткач, І. Д.
  У статті обгрунтовано необхідність переходу до політики сільського розвитку у агропромисловому регіоні (на прикладі Тернопільської області), визначено основні напрями активізації економічного і соціального розвитку сільських поселень у сучасних умовах.
 • Item
  Теоретические подходы к определению содержания инноваций как основы формирования национальной инновационной системы
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011) Титович, А. А.
  В статье рассматривается содержание инноваций как основы формирования национальной инновационной системы, анализируется и уточняется определение понятия «инновации».
 • Item
  Зовнішньоекономічна діяльність Запорізького краю: досягнення, проблеми та напрямки їх розв’язання
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011) Тарлопов, І. О.
  Проаналізовано результати зовнішньоекономічної діяльності Запорізької області. Визначено динаміку показників, досягнення й проблеми даного напрямку діяльності, окреслені шляхи їх розв’язання.
 • Item
  Конкурентні переваги регіональної системи охорони інтелектуальної власності в Євросоюзі
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011) Столярчук, Вікторія Михайлівна
  У статті розкрито особливості системи захисту інтелектуальної власності в ЄС з точки зору її ролі у формуванні європейського інноваційного простору. Особливу увагу приділено еволюції даної системи та механізмам гармонізації національних патентних систем країн-учасниць ЄС.
 • Item
  Актуальні аспекти стратегій інноваційного розвитку економіки регіонів
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011) Стеченко, Д. М.
  Зроблено спробу розглянути на засадах комплексного підходу актуальні аспекти інноваційного розвитку економіки регіонів з урахуванням причинно-наслідкових зв’язків.
 • Item
  Оцінка ризиків та загроз розвитку старопромислових регіонів України в період післякризового відновлення
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011) Снігова, О. Ю.
  У статті визначено теоретичні засади виявлення ризиків та загроз розвитку старопромислових регіонів; проаналізовано ситуацію на світових ринках продукції базових галузей старопромислових регіонів України (на прикладі чорної металургії) та виявлено внутрішні особливості розвитку старопромислових регіонів України у період післякризового відновлення; обґрунтовано та систематизовано ризики і загрози ефективного розвитку старопромислових регіонів України, розроблено рекомендації щодо подолання (зменшення) їх негативного впливу на розвиток старопромислових регіонів.
 • Item
  Особливості методології розробки стратегії економічного та соціального розвитку регіону (на прикладі Одеської області)
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011) Сментина, Н. В.
  У статті висвітлено особливості методології розробки стратегії економічного та соціального розвитку регіону на довгостроковий період на прикладі Одеської області. Розглянуто процедуру розробки стратегічного документу.
 • Item
  Инвестиционная привлекательность: региональный аспект
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011) Сидорова, А. В.; Глущенко, А. Н.
  В работе выполнен анализ поступления иностранных инвестиций в Украину. Предложена оценка инвестиционной привлекательности регионов Украины. Сформулированы рекомендации по совершенствованию государственной инвестиционной политики.
 • Item
  Чинники формування життєвого рівня населення регіону
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011) Штокало, Я. Ю.
  У статті розглянуто класифікацію чинників, які безпосередньо впливають на рівень життя населення, і практична цінність такої класифікації пояснюється можливістю виявлення причин, від яких залежить рівень життя населення на рівні держави та безпосередньо в регіонах і навіть окремих населених пунктах.
 • Item
  Регіональний розвиток музейної справи провідних країн Західної Європи
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011) Шпарага, Т. І.
  Розкрито особливості регіонального розвитку музейної справи в провідних країнах Західної Європи. Подано характеристику найбільших музейних закладів Великої Британії, Франції, Німеччини, Італії.
 • Item
  Зміна економічної кон’юнктури та її вплив на фінансове становище регіонів
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011) Шевченко, О. В.
  У статті проаналізовано динаміку надходжень до місцевих бюджетів, видатків та трансфертів у кризовий період. Виявлено податки та збори, надходження від яких зменшились від впливу змінної кон’юнктури. Cформовано підходи до збільшення у доходах місцевих бюджетів частки податків та зборів, стійких до економічних коливань.