Now showing items 1-1 of 1

    • Соціальний захист молоді на ринку праці: статистичний аспект 

      Бараник, Зоя Павлівна; Бараник, Зоя Павловна; Іриневич, Ю. В. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2014)
      У статті розглянуто сучасний стан ринку праці в контексті зайнятості молоді, досліджені сучасні проблеми соціального захисту молоді в Україні. Окреслено основні напрями щодо удосконалення моніторингу молодіжної зайнятості.