Now showing items 1-1 of 1

    • Розвиток інноваційного підприємництва: теоретико-методологічні та правові засади 

      Павленко, Ірина Анатоліївна; Pavlenko, I. A.; Павленко, Ирина Анатольевна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2014)
      Досліджено сутність економічних категорій «інновації», «інноваційне підпри-ємництво», «національна інноваційна система». Удосконалено понятійно-категоріальний апарат теорій інноваційного підприємництва та класифікацію ...