Now showing items 1-1 of 1

    • Вартісна оцінка природного капіталу в ринковій економіці 

      Заплітна, Тетяна Валентинівна; Zaplitna, T. V. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2014)
      У статті наведено пріоритетні напрямки утворення механізму вартісного оцінювання природного капіталу та розкрито пріоритетні напрямки ринкового ціноутворення. Розглянуто основи вартісних підходів ринкової оцінки природного ...