Now showing items 1-20 of 83

  • Адаптивне моделювання стратегії економічного розвитку регіону 

   Кравченко, Тетяна Володимирівна; Kravchenko, Tetiana; Кравченко, Татьяна Владимировна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016-05-16)
   Дисертація присвячена обґрунтуванню теоретичних положень та прикладних задач адаптивного моделювання стратегії економічного розвитку регіону. У дисертації розроблено концептуальний підхід до оцінювання стратегії економічного ...
  • Адаптивне моделювання стратегії економічного розвитку регіону 

   Кравченко, Тетяна Володимирівна; Kravchenko, Tetiana; Кравченко, Татьяна Владимировна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)
  • Адміністративна відповідальність керівника державного підприємства, установи, організації в Україні 

   Охотнікова, Олена Миколаївна; Okhotnikova, О. M.; Охотникова, Елена Николаевна (Національна академія державної податкової служби України, 2004)
   У дисертації визначаються нові спеціальні терміни щодо адміністративної відповідальності керівника державного підприємства, установи, організації в Україні. Вводиться комплексне поняття відповідальності керівника та ...
  • Адміністративно-правові засади легалізації суб’єктів підприємницької діяльності в Україні 

   Сагайдак, Юлія Вікторівна; Sagaydak, Y. V.; Сагайдак, Юлия Викторовна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2014)
   У дисертації досліджуються легалізація суб’єктів підприємницької діяльності як предмет правового регулювання, історія адміністративно-правового регулювання відносин легалізації суб’єктів підприємницької діяльності, ...
  • Адміністративно-правові засади легалізації суб’єктів підприємницької діяльності в Україні 

   Сагайдак, Юлія Вікторівна; Sagaydak, Y. V.; Сагайдак, Юлия Викторовна (Київський національний авіаційний університет, 2014)
   У дисертації досліджуються легалізація суб’єктів підприємницької діяльності як предмет правового регулювання, історія адміністративно-правового регулювання відносин легалізації суб’єктів підприємницької діяльності, ...
  • Боргові цінні папери у формуванні інвестиційного капіталу 

   Петренко, Ірина Павлівна; Петренко, Ирина Павловна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014)
   У дисертації поглиблено теоретичні засади боргових цінних паперів та обґрунтовано практичні рекомендації щодо підвищення дієвості їх використання у процесі формування інвестиційного капіталу. Досліджено економічний зміст ...
  • Бюджетне вирівнювання в реалізації регіональної політики держави 

   Буряченко, Андрій Євгенович; Buryachenko, Andriy; Буряченко, Андрей Евгеньевич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2001-11-16)
   Дисертація присвячена розробці системи бюджетного вирівнювання в реалізації регіональної політики держави для задоволення стандартних бюджетних потреб мешканців різних адміністративно-територіальних одиниць. В роботі ...
  • Бюджетний процес та його оптимізація в Україні 

   Жибер, Тетяна Василівна (2006)
   Дисертаційна робота є самостійно виконаною науковою працею, у якій викладений авторський підхід до дослідження бюджету та вказані напрямки вирішення проблемних питань у сфері бюджетування.
  • Вартість банку: теорія та управління 

   Івасів, Ігор Богданович; Ivasiv, Ihor Bogdanovych; Ивасив, Игорь Богданович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2009)
   Дисертацію присвячено розробленню теоретико-методологічного забезпечення функціонування вартісно-орієнтованого управління в банках. Визначено основні складові системи вартісно-орієнтованого управління в банку, обґрунтовано ...
  • Внутрішні позики як фінансовий ресурс державного бюджету 

   Новосад (Бенч), Лілія Ярославівна; Бенч, Лілія Ярославівна; Bench, Liliya; Бенч, Лилия Ярославовна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 1999-03-12)
   В дисертації досліджуються внутрішні позики як фінансовий ресурс державного бюджету. На основі дослідження сутнісно-теоретичних засад державного кредиту доведено, що державний кредит є іманентною складовою державних фінансів. ...
  • Девелоперські компанії на ринку нерухомості 

   Поліщук, Євгенія Анатоліївна; Polishchuk, Eugenia; Полищук, Евгения Анатольевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2009)
   У дисертаційній роботі досліджена діяльність девелоперських компаній на ринку нерухомості. У роботі розглянуто теоретичні засади діяльності девелоперських компаній та сформовано понятійний апарат досліджуваної теми, зокрема, ...
  • Дидактичні умови формування пізнавального інтересу у школярів 

   Бойко, Наталія Олександрівна; Boyko, Natalia; Бойко, Наталия Александровна (Харківський державний педагогічний університет ім. Г. С. Сковороди, 1999)
   Дисертаційна робота присвячена формуванню пізнавального інтересу в учнів у процесі вивчення географії та біології. У дисертації розкривається сутність понять “інтерес”, “інтерес до навчання”, “пізнавальний інтерес”; ...
  • Еволюція монетаризму в останній третині XX ст. – на початку XXI століття 

   Лопух, Ксенія Володимирівна; Lopukh, Kseniia; Лопух, Ксения Владимировна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-12-27)
   У дисертації на основі використання методології науково-дослідних програм І. Лакатоса розкривається сутність монетаризму як цілісної теоретичної системи наукових поглядів на функціонування господарства на визначеному етапі ...
  • Екзистенційний персоналізм Миколи Бердяєва 

   Козлов, Євген Васильович; Kozlov Yevgen (ДВНЗ «Київський національний університет імені Тараса Шевченка», 2006)
   Автореферат є стислим викладом дисертації, що присвячена дослідженню екзистенційно-персоналістичної концепції М. О. Бердяєва. У роботі обґрунтовується положення про те, що вчення філософа про особистість людини ...
  • Ефективність діяльності центрів зайнятості: інституційний аспект 

   Щетініна, Людмила Валеріївна; Shchetinina, Lyudmyla; Щетинина, Людмила Валерьевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2004)
   Дисертацію присвячено теоретико-методологічним і прикладним проблемним питанням оцінювання ефективності діяльності центрів зайнятості та розробці рекомендацій щодо вдосконалення процедури визначення резервів підвищення ...
  • Забезпечення ефективного функціонування та розвитку банківської системи України 

   Карчева, Ганна Тимофіївна; Karcheva, Hanna (Університет банківської справи Національного банку України, 2013)
   Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит - Університет банківської справи Національного банку України (м. Київ). - К., 2013. У дисертації ...
  • Залучений капітал у фінансуванні житлового будівництва 

   Заворотній, Роман Ігоревич; Zavorotniy, Roman (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2009-12-12)
   Дисертація присвячена проблемам формування фінансових ресурсів загальнобудівельних організацій через додаткове залучення капіталу. Розглянуто сутність поняття «залучений капітал підприємства» та визначено шляхи його ...
  • Залучений капітал у фінансуванні житлового будівництва 

   Заворотній, Роман Ігоревич; Zavorotniy, Roman (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2009-12-12)
   Дисертація присвячена проблемам формування фінансових ресурсів загальнобудівельних організацій через додаткове залучення капіталу. Розглянуто сутність поняття «залучений капітал підприємства» та визначено шляхи його ...
  • Застава в системі менеджменту кредитного ризику банку 

   Баріда, Надія Петрівна; Barida, Nadiya; Барида, Надежда Петровна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011)
   Досліджено економічний зміст і функції застави на макро- та мікроекономічному рівнях кредитних відносин, визначено роль застави у системі менеджменту кредитного ризику банку, обґрунтовано значення оцінки вартості застави ...
  • Комерційні банки у сфері лізингового бізнесу 

   Ляхова, Олена Олександрівна; Lyakhova, Olena; Ляхова, Елена Александровна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2002)
   Дисертація присвячена питанням організації та розвитку лізингового бізнесу в Україні та участі в цьому процесі комерційних банків. У роботі висвітлюються теоретичні засади побудови механізму лізингового бізнесу, проводиться ...