Now showing items 5-24 of 408

  • Social partnership as a condition of modern business development paradigm formation 

   Zdanov, Volodimir; Жданов, Володимир Ігорович; Жданов, Владимир Игоревич; Kulbako, M. S.; Кульбако, М. С. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)
   The article presents a methodology of social partnership models differentiation, their general operation characteristics and basic development fundamentals. Their classification was based on the type of social program and ...
  • The stabilization of the national economy in terms of macroeconomic models with implemented rules 

   Radionova, Iryna; Радіонова, Ірина Федорівна; Радионова, Ирина Фёдоровна (Mykolas Romeris University, 2018)
   This article is devoted to the issue of macroeconomic models application. It makes an assumption regarding the practical utility of theoretical models with implemented rules for the national economy stabilization. Thus, ...
  • Автоматичні стабілзатори у фіскальній системі України 

   Єфремов, Дмитро Петрович; Efremov, Dmytro; Ефремов, Дмитрий Петрович (НИП ЧП «Технологический Центр», 2013)
   У структурі антикризової фіскальної політики предметно досліджувалися автоматичні стабілізатори, оцінювалася потужність їх впливу на відновлення економічної динаміки України. Здійснено кількісну оцінку величини автоматичних ...
  • Автоматичні фіскальні стабілізатори у подоланні економічної кризи 

   Єфремов, Дмитро Петрович; Efremov, Dmytro; Ефремов, Дмитрий Петрович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013)
  • Адаптація політики України у сфері зайнятості населення до стандартів публічного управління ЄС 

   Федірко, Наталія Вікторівна; Федирко, Наталия Викторовна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2016-11)
   Досліджено відмінності українського законодавства у сфері зайнятості та працевлаштування від нормативних актів ЄС. Проаналізовано мінімальні стандарти у сфері зайнятості ЄС та України. Обгрунтовано завдання щодо врахування ...
  • Активізація енергозбереження у промисловості України як пріоритетний напрям державної політики 

   Костенок, Ярослава Олександрівна; Kostenok, Yaroslava (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-10-21)
   Розглянуто вплив технологічних укладів та рівень інвестування в галузі промисловості на енергоефетивність економіки. Визначено роль держави в стимулюванні процесів енергозбереження та необхідність зміни структури промислового ...
  • Активізація пізнавальної діяльності студента при викладанні дисципліни «Макроекономіка» 

   Євдокимова, Дарія Михайлівна; Соломенко, Світлана Миколаївна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2005-02-02)
  • Активізація роботи студентів в аудиторії із застосуванням «методу проектів» 

   Костенок, Ярослава Олександрівна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012)
  • Аналіз мереж публічної політики vs традиційний макроекономічний аналіз політики 

   Радіонова, Ірина Федорівна; Radionova, Iryna; Радионова, Ирина Фёдоровна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-12)
   У тезах висвітлено проблему взаємозв’язку двох підходів до аналізу та формування публічної політики в сфері економіки. Зроблено висновок про можливість та необхідність їх поєднання. Визначено ймовірні способи такого ...
  • Аналіз ринку нерухомості та його проблеми регулювання в Україні 

   Загребельна, Катерина В.; Zahrebelna, Kateryna (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
   У статті представлені результати дослідження ринку нерухомості в Україні. На думку автора він має одне з ключових значень для економічної системи держави. Це обумовлено тим, що ринок забезпечує одну з базових потреб. ...
  • Аналітичне забезпечення використання сегментної системи в управлінні промисловим підприємством 

   Сафонов, Юрій Миколайович; Safonov, Yuriy; Сафонов, Юрий Николаевич; Масленніков, Є. І.; Maslennikov, E. I. (Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, 2014)
   У даній статті розглянуто аналітичне забезпечення використання сегментної системи в управлінні промисловим підприємством. Досліджено склад та джерела аналітичної інформації; система взаємозв’язку фінансової звітності з ...
  • Антикорупційна стратегія в управлінні публічними закупівлями: практика ЄС та України 

   Федірко, Наталія Вікторівна; Fedirko, Nataliia; Федирко, Наталия Викторовна; Брідня, Надія Дмитрівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-12)
   Визначено сучасні проблеми організації системи публічних закупівель в Україні та їх вплив на економічний розвиток. Дано оцінку основних кроків українського уряду щодо реалізації антикорупційної стратегії. Здійснено ...
  • Антикризове управління економікою України: нові виклики 

   Unknown author (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015-12)
   У збірнику представлено тези доповідей дослідників з України, Росії, Білорусі та Польщі, що зорієнтовані на наукове обґрунтування шляхів ідентифікації інститутів держави, макроекономічної стабілізації та європейської ...
  • Антикризове управління національною економікою 

   Малий, Іван Йосипович; Malyi, Ivan; Малый, Иван Иосифович; Радіонова, Ірина Федорівна; Radionova, Iryna; Радионова, Ирина Фёдоровна; Ємельяненко, Лариса Михайлівна; Emelyanenko, Larysa; Емельяненко, Лариса Михайловна; Тищенко, Олександр Петрович; Tyshchenko, Oleksandr; Тищенко, Александр Петрович; Длугопольський, Олександр Володимирович; Dluhopolskyi, Oleksandr; Длугопольский, Александр Владимирович; Желюк, Тетяна Леонтіївна; Zheliuk, Tetyana; Желюк, Татьяна Леонтьевна; Сафонов, Юрій Миколайович; Safonov, Yuriy; Сафонов, Юрий Николаевич; Тютюннікова, Світлана Володимирівна; Тютюнникова, Светлана Владимировна; Каленюк, Ірина Сергіївна; Kalenyuk, Iryna; Каленюк, Ирина Сергеевна; Бервено, Оксана Володимирівна; Бервено, Оксана Владимировна; Куценко, Тамара Федорівна; Kutsenko, Tamara Fedorivna; Куценко, Тамара Фёдоровна; Сабадош, Ганна Олександрівна; Sabadosh, Anna; Сабадош, Анна Александровна; Єфремов, Дмитро Петрович; Efremov, Dmytro; Ефремов, Дмитрий Петрович; Усик, Віра Іванівна; Usyk, Vira; Усик, Вера Ивановна; Федірко, Наталія Вікторівна; Fedirko, Nataliia Viktirivna; Федирко, Наталия Викторовна; Королюк, Тетяна Олександрівна; Korolyuk, Tetyana; Королюк, Татьяна Александровна; Москалюк, Наталія Петрівна; Moskalyuk, Nataliya; Москалюк, Наталия Петровна; Кульбачний, Сергій Володимирович; Kulbachnyj, Sergiy; Кульбачный, Сергей Владимирович; Москаленко, Валентина Володимирівна; Moskalenko, Valentyna; Москаленко, Валентина Владимировна; Грушко, Олександр Володимирович; Grushko, Oleksandr; Грушко, Александр Владимирович; Постоєнко, Катерина Іванівна; Postoenko, Kateryna; Постоенко, Екатерина Ивановна; Штурба, Анастасія Юріївна; Shturba, Anastasiia; Штурба, Анастасия Юрьевна; Загребельна, Катерина Віталіївна; Zagrebelna, Кaterina; Загребельная, Екатерина Витальевна; Власенко, Марина Миколаївна; Власенко, Марина Николаевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
   У монографії вперше комплексно досліджено проблематику державного антикризового управління національною економікою. Розкрито методологію, методи та інструменти державного управління національною економікою. Авторами визначено ...
  • Антикризові пріоритети державного регулювання кредитного ринку 

   Чернявський, К. А. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013)
  • Базові складові ефективного управління локальною економікою на" крихких" територіях в умовах конфлікту в Україні 

   Куценко, Тамара Федорівна; Kutsenko, Tamara Fedorivna; Куценко, Тамара Фёдоровна; Сабадош, Ганна Олександрівна; Sabadosh, Anna; Сабадош, Анна Александровна (Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, ТОВ "Редакція журналу "Економіка та держава"", 2018)
   статті розглядаються базові складові управління локальною економікою на "крихких" територіях в умовах конфлікту та започаткованих реформ в Україні з точки зору реалізації подальших кроків, завдяки яким можуть бути здійснені ...
  • Банківська система 

   Жданов, Володимир Ігорович; Zdanov, Volodimir; Жданов, Владимир Игоревич (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011)
   Розділ 3 «Фінанси національної економіки» розкриває економічний зміст та складові системи державних фінансів, їх призначення та роль в національній економіці; поняття та структуру бюджетної системи як центральної ланки ...
  • Бенчмаркінг в територіальному стратегуванні 

   Котенок, Дарія Михайлівна; Kotenok, Dariia; Котенок, Дария Михайловна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-04-19)
  • Бенчмаркінг державного регулювання сектору малого та середнього бізнесу: проблеми та перспективи 

   Усик, Віра Іванівна; Usyk, Vira; Скринник, Ю. С.; Skrynnyk, J. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2014)
   Досліджується проблема визначення результативності державного регулювання сектору малого та середнього бізнесу. Використано інструмент порівняльного аналізу — бенчмаркінг для оцінки державної політики в сфері малого і ...
  • Бюджетна децентралізація в Україні: перші результати та перспективи 

   Куценко, Тамара Федорівна; Куценко, Тамара Фёдоровна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)