Now showing items 1-6 of 6

  • Економічний потенціал міста: стратегічний аспект 

   Котенок, Дарія Михайлівна; Kotenok, Darija (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-12-29)
   Проведено наукове обґрунтування доцільності збалансування функціональної структури міста з його економічним потенціалом і стратегічними цілями. Через аналіз класифікаційних ознак вибудовано загальну структуру економічного ...
  • Концепція життєвого циклу в управлінні економічним потенціалом міста 

   Котенок, Дарія Михайлівна; Kotenok, Darija; Котенок, Дария Михайловна (Видавничий Дім «ІНЖЕК», 2013)
   У статті розкрито теоретико-методологічні підвалини концепції життєвого циклу систем. Виокремлено два основні методико-методичні підходи до оцінки життєвого циклу міста як відкритої соціально-економічної системи: мальтузіанський ...
  • Моніторинг інноваційності міста 

   Котенок, Дарія Михайлівна; Kotenok, Darija (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-09-25)
   Запропоновано підхід до змістового наповнення моніторингу інноваційності міста. Розглянуто питання формування оптимального набору показників при проведенні порівняльного оцінювання рівня використання інноваційного потенціалу ...
  • Місто Київ та столиці найбільших європейських держав: порівняння структурних параметрів економіки 

   Котенок, Дарія Михайлівна; Kotenok, Darya; Котенок, Дария Михайловна (Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, 2013)
   У статті здійснено порівняльний аналіз структури економіки міст – столиць європейський держав та визначено основні тенденції їх розвитку.
  • Проявлення екологічних втрат в економіці міста 

   Котенок, Дарія Михайлівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-11-25)
   У статті приведено узагальнення методичних основ корегування агрегованих економічних показників діяльності людини з урахуванням наслідків впливу на довкілля. Запропоновано методичний підхід до проявлення екологічних втрат ...
  • Удосконалення системи управління видатками на охорону здоров’я в місті Києві 

   Просяник, Н. В.; Prosyanyk, N. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-03-22)
   Досліджено ефективність використання коштів, спрямованих на забезпечення функціонування та розвиток галузі охорони здоров’я в місті Києві. Автором розроблено пропозиції щодо якісних змін в управлінні фінансовими ресурсами ...