Now showing items 1-20 of 36

  • Аналіз суперчностей номінального іреального економічного відтворення у постіндустріальному суспільстві 

   Матусевич, К. М. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2008)
   В статті розглядаються джерела та механізм суперечностей у відтворенні сучасного постіндустріального суспільства, що пов’язані із розбіжностями між номінальним уявленням про мету і пріоритети економічного розвитку і ...
  • Банківський продукт: сутність та особливості 

   Сєдих, О. Є. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2008)
   У статті розкривається зміст банківського продукту, відображається взаємозв’язок між економічними категоріями «банківський продукт», «банківська послуга» та «банківська операція», розглядаються особливості і склад банківського ...
  • Бухгалтерський облік витрат бюджетних установ: теоретичне обгрунтування та розробка базових елементів 

   Свірко, Світлана Володимирівна; Свирко, Светлана Владимировна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2008)
   Стаття присвячена розгляду питання формування в системі обліку виконання кошторису науково-обґрунтованої складової за напрямом обліку витрат. У результаті проведеного автором дослідження здійснено подальше опрацювання ...
  • Виникнення і розвиток управлінського обліку (вітчизняний і зарубіжний досвід) 

   Шайкан, Андрій Валерійович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2008)
   У сучасних умовах, що склалися, для управління витратами необхідна економічна і фінансова інформація, яка відповідала б вимогам керівництва підприємства і була придатна для оперативного управління і аналізу.
  • Вплив розвитку роздрібної торгівлі на формування маркетингових каналів на ринку побутової електротехніки 

   Непша, Павло Вікторович; Непша, Павел Викторович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2008)
   Дослідженням розвитку маркетингових каналів побутової техніки в Україні присвячено відносно небагато наукових праць, що передовсім зумовлено непрозорістю ринку побутової техніки та електроніки. Однак добре відомо, що в ...
  • Гендерний аспект статистичного аналізу структури основних категорій населення на ринку праці 

   Бараник, Зоя Павлівна; Бараник, Зоя Павловна; Пєтухова, Олена Анатоліївна; Петухова, Елена Анатольевна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2008)
   В статті представлено результати проведеного статистичного аналізу структури економічно активного населення, зайнятих, безробітних, економічно неактивного населення в Україні з позиції гендерного підходу.
  • Деякі аспекти застосування інтелектуальних СППР у банківській справі 

   Труш, Є. А. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2008)
   В даній статті розкрито питання застосування інтелектуальних СППР у банківській справі. Висвітлено, що в банках при створенні та розробці інформаційних систем виокремлюють два класи систем, а відповідно і два класи задач: ...
  • Еволюція інтегрованих маркетингових комунікацій 

   Ремезь, Юлія Борисівна; Ремез, Юлия Борисовна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2008)
   В статті розглянуто основні засади та передумови виникнення інтегрованих маркетингових комунікацій. Проаналізовано особливості і проблеми розвитку інтегрованих маркетингових комунікацій. Охарактеризовані визначення та ...
  • Концептуальні підходи до управління вартістю підприємства 

   Рєпіна, Інна Миколаївна; Репина, Инна Николаевна; Коваленко, Антон Дмитрович; Коваленко, Антон Дмитриевич (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2008)
   Стаття присвячена огляду концептуальних підходів до управління вартістю підприємства та факторів впливу на неї. Наведено результати аналізу принципів управління вартістю. Обґрунтовано формування системи показників для ...
  • Крос-культурний контекст інноваційної культури в сучасних інтеграційних процесах глобального світу 

   Петрашко, Людмила Петрівна; Petrashko, Lyudmyla; Петрашко, Людмила Петровна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2008)
   Розглянуті актуальні питанні крос-культурного впливу на формування інноваційної культури компаній у сучасних інтеграційних процесах глобального світу. Крос-культурний контекст передбачає різні сприйняття джерел інновації, ...
  • Маркетингове планування — засіб досягнення підприємствами переробної галузі визначених цілей 

   Савощенко, Анатолій Семенович; Савощенко, Анатолий Семёнович; Танасійчук, Олена Миколаївна; Танасийчук, Елена Николаевна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2008)
   Обґрунтовано сучасні підходи до маркетингового планування діяльності підприємств з переробки с/г продукції. Визначено етапи розробки маркетингового плану на вітчизняних переробних підприємствах. Розглянуто особливості ...
  • Методи регулювання інноваційно-інвестиційної діяльності 

   Яценко, А. В. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2008)
   У статті висвітлюються теоретичні питання регулювання інноваційно-інвестиційною діяльністю. Розглядається сутність основних методів регулювання інноваційно-інвестиційної діяльності.
  • Моделювання трансакційних витрат в умовах економічної інтеграції 

   Вергуненко, М. В. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2008)
   В статті проведено дослідження основних факторів, що впливають на рівень трансакційних витрат на макроекономічному рівні. Обґрунтовано методичні підходи щодо виміру трансакційних витрат на макрорівні, розроблено ...
  • Напрямки трансформації та зростання економіки 

   Силантьєв, Сергій Олексійович; Силантьев, Сергей Алексеевич (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2008)
   У представленій статті приведено аналіз сучасних напрямів трансформації секторів економіки за останні 50 років з використанням глобальних індустріальних стандартів класифікації. У якості критерію аналізу використовується ...
  • Науково-технічна співпраця України у технологічному просторі СНГ 

   Микитюк, З. В. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2008)
   У статті розкриваються шляхи ефективного задоволення інноваційних потреб користувачів науково-технічної продукції та послуг шляхом науково-технологічного співробітництва, яке вимагає співпраці, починаючи з використання ...
  • Нематеріальні активи як чинник впливу на оцінку ринкової вартості страхової компанії 

   Коротенко, С. О. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2008)
   В статті розглянуті теоретичні та практичні аспекти ринкової оцінки вартості компанії на засадах маркетингу.
  • Необхідність та особливості управління працею в ринковій економічні системі 

   Герасименко, Оксана Олександрівна; Herasymenko, Oksana; Герасименко, Оксана Александровна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2008)
   Обґрунтовано необхідність формування системи управління працею, адекватної ринковим умовам. Розкрито фактори, що впливають на управління працею в постіндустріальній економіці. Визначено головні ознаки нової парадигми системи ...
  • Організація та інформаційне забезпечення аналізу давальницьких операцій 

   Кіляр, Олександра Романівна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2008)
   Розглянуто погляди науковців та основні методичні засади щодо проведення економічного аналізу операцій з давальницькою сировиною. Охарактеризовано розподіл аналітичної роботи на підприємстві шляхом виокремлення різних ...
  • Особливості функціонування організаційно-управлінської структури промислових підприємств 

   Гушко, С. В. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2008)
   Величезне значення для забезпечення ефективної діяльності промислового підприємства відіграє оптимальна організаційно-управлінська структура, що поєднує та оптимізує існуючі бізнес-процеси. Дана умова завжди була необхідною ...
  • Погляди на природу та ідентифікацію стратегічного простору підприємства 

   Гребешкова, Олена Миколаївна; Гребешкова, Елена Николаевна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2008)
   У статті проаналізовано та систематизовано наявні погляди на природу стратегічного простору як простіру реалізації стратегічних цілей підприємства із забезпеченням його відмітності та неповторності у довгостроковій ...