Now showing items 1-20 of 46

  • Оцінка конкурентоспроможності підприємства на прикладі компанії «Таврія В» 

   Тюлькіна, К. О.; Смірнова, К. В.; Докус, О. М. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
   У статті дано характеристику підприємства «Таврія В», проведено оцінку його конкурентоспроможності за допомогою SWOT- аналізу та запропоновано подальшу стратегію його розвитку.
  • Використання теорії поколінь у маркетингу 

   Какодєй, А. О. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
   Розглянуто основні положення концепції теорії поколінь. Досліджено можливості використання теорії поколінь у маркетингу, цінностей поколінь при проведенні сегментування ринку споживачів. Визначено можливі напрямки подальшого ...
  • Необхідність маркентингового управління в аграрних підприємствах регіону 

   Мазур, Ю. П.; Макушок, О. В. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
   Для успішного функціцонування аграрних підприємств в умовах зони вільної торгівлі головним завданням є підвищення конкурентоспроможності виробленої продукції. Одним із важелів для цього є постійно діюча система освіти, яка ...
  • Маркетинг в освітній діяльності 

   Тєлєтов, О. С. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
   В статті обґрунтовано, що нові закони України «Про вищу освіту» та «Про наукову і науково-технічну діяльність» спрямовані на модернізаційні зрушення в системі управління вищими навчальними закладами й сприяють підвищенню ...
  • Маркетингові підходи до формування товарного асортименту як дієвий спосіб успішного розвитку підприємства 

   Голодонюк, О. М.; Мільчева, В. В. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
   Дана стаття присвячена не новому підприємству, а підприємству зі сторічною історією існування і славними традиціями виноробства, підприємству, яке має багатий досвід виживання в умовах перебудови країни і економічних криз. ...
  • Особливості перспективного планування маркетингової діяльності підприємства 

   Мартиненко, Д. О.; MArtinenko, D. А.; Мартыненко, Д. А. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
   Розглянуто сутність та особливості перспективного планування маркетингової діяльності підприємства в сучасних умовах. Проаналізовано основні методичні підходи до вирішення досліджуваної проблеми. Розроблено алгоритм ...
  • Маркетингове управління товарним асортиментом 

   Шарко, В. В. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
   У роботі обгрунтовано теоретико-методичні положення щодо маркетингового управління товарним асортиментом підприємства. Розглянуто сутність управління товарним асортиментом Визначено основними напрямками в галузі формування ...
  • Маркетингове дослідження поведінки споживачів на ринку соків 

   Шквиря, Н. О.; Сокіл, Я. С. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
   Визначено особливості поведінки споживачів соків, враховуючи їх споживчі переваги, мотиви, структуру споживання та систему розподілу доходів. Виявлено основні детермінанти впливу на прийняття рішення про купівлю.
  • Роль маркетингових інструментів у відновленні довіри споживачів до банківських установ 

   Шаповалова, Е. П. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
   Аналізується ситуація, що склалася на ринку банківських послуг України в останні два роки через загострення економічної кризи. Досліджено споживчі настрої і виокремлюються чотири сегменти споживачів, залежно від доходів, ...
  • Інформаційні і збутові системи маркетингу в умовах високих ризиків бізнесу 

   Шафалюк, Олександр Казимирович; Шафалюк, Александр Казимирович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
   Стаття присвячена актуальним проблемам ризиків розвитку сучасного бізнесу, зокрема на ринку освітніх послуг. Критично проаналізовано підходи в організації інформаційних і збутових систем у маркетингу вищих навчальних ...
  • Стратегічне маркетингове планування у вищому навчальному закладі 

   Василькова, Наталія Володимирівна; Василькова, Наталия Владимировна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
   У статті розглянуто основні аспекти та особливості стратегічного маркетингового планування у вищих навчальних закладах, проаналізовано організацію маркетингу та досліджено процес стратегічного планування в окремих закордонних ...
  • Управління ціновою політикою на підприємствах роздрібної торгівлі 

   Жегус, О. В. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
   Доведено зростання ролі цінової політики для підприємств роздрібної торгівлі в сучасних умовах. Проаналізовано особливості формування та сучасні інструменти цінової політики підприємств у сегменті FMCG і виявлено, що ...
  • Инновационные ресурсосберегающие технологии как инструмент маркетинговой стратегии управления угольным предприятием 

   Белявцев, Ю. М. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
   Анализируются энергосберегающие технологии по дегазации метана на угольных предприятиях Донбасса. В результате дана оценка производства собственной электроэнергии и тепла на установке когенерации и отказа от закупки ...
  • Особливості розвитку маркетингових систем взаємодії при ринкових відносинах 

   Аксьонов, І. М.; Фертюк, Світлана Володимирівна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
   У роботі досліджено особливості розвитку маркетингових систем взаємодії при ринкових відносинах, визначено методичні схеми, які продуктивні при переході від домінанти лояльності до емоційності і ентузіазму у взаємодії ...
  • Маркетинг — освіта в приватних вищих навчальних закладах України: сучасні сценарії розвитку 

   Луцій, О. П. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
   У статті розглянуто актуальні проблеми маркетинг-освіти в часи економічного спаду та невизначеності. Особливу увагу приділено методичним підходам і практичним рекомендаціям до формування стратегії розвитку приватних вищих ...
  • Особливості формування стратегії розвитку залізорудних підприємств України на засадах маркетингу в умовах глобалізації 

   Ткач, Вячеслав Михайлович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
   Розкрито особливості залізорудних підприємств України, які впливають на формування стратегії їх розвитку в умовах глобалізації. Визначено сутність такої типової стратегії з використанням концепції маркетингу та перелік ...
  • Формування продуктового сектору аграрного ринку України: пріоритети, інвестиційні джерела та маркетингова стратегія 

   Замлинська, В. О.; Замлинський, В. А. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
   Україна є провідною аграрною державою, яка повинна найближчим часом прискорити експортно-орієнтоване виробництво продовольчих ресурсів. У статті докладно розглянуто питання необхідності маркетингових досліджень на підприємствах ...
  • Процесний підхід до формування маркетингової моделі товару 

   Зозульов, Олександр Вікторович; Царьова, Т. О. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
   Стаття присвячена дослідженню питань конкурентоспроможності товару, пов’язаних із побудовою моделей товару згідно структурного, структурно-динамічного та процесного підходів. Визначено, що існуючі на сьогодні маркетингові ...
  • Маркетингова діяльність в умовах випуску науково-місткої продукції 

   Шиманська, А. А.; Луценко, Т. А. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
   У статті досліджено теоретичні основи науково-місткого продукту, а також визначено основні його особливості та складові. Наведено детальний аналіз промислових науково-містких підприємств України та світу за однорідними ...
  • До проблеми формування маркетингу сільських територій 

   Романова, Л. В. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
   У статті запропоновано методологічні підходи до визначення маркетингу сільських територій як складного утворення з урахуванням сутності і тенденцій розвитку традиційного маркетингу, територіального маркетингу, сільських ...