Now showing items 1-1 of 1

    • Соціальні чинники відтворення економічно активного населення України 

      Коцур, А. С. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2007)
      Відтворення економічно активного населення країни — складний процес, що протікає в певному соціально-економічному середовищі під впливом ряду чинників. Одними із найважливіших є соціальні чинники, регулювання яких здійснюється ...