Now showing items 1-1 of 1

    • Кадрова складова інноваційного розвитку України 

      Антонюк, В. П. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2007)
      В статті визначено кількісні та якісні характеристики кадрового потенціалу інноваційного розвитку, розкрито основні проблеми та умови його формування.