Recent Submissions

 • Вплив наукових розробок М. І. Туган-Барановського на становлення теорії підприємництва Й. А. Шумпетера 

  Кудласевич, Ольга Миколаївна; Kudlasevich, Olga; Кудласевич, Ольга Николаевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2006-01-10)
  У статті розкривається проблема становлення та розвитку підприємництва у працях М. Туган-Барановського та вплив його розробок на розвиток теорії підприємництва Й. А. Шумпетера
 • Аграрна економіка у контексті інноваційного розвитку 

  Чабан, Віталій Григорович; Chaban, Vitaliy; Чабан, Виталий Григорьевич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2006-01-18)
  Інноваційна діяльність є важливою складовою прискореного розвитку сільського господарства, підвищення його конкурентоспроможності й ефективності. В статті проаналізовано стан інноваційної діяльності в аграрному секторі, ...
 • До питання стійкості цін на ринку товарів 

  Коляда, Юрій Васильович; Kolyada, Yuriy; Коляда, Юрий Васильевич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2006-01-18)
  Приведено результати практичного відшукання важливих характеристик (області стійкості цін при змінюваності однієї складової, часу встановлення ціни, точності перехідного режиму, число коливань, тощо) процесу встановлення ...
 • Розв’язання нелінійної задачі оптимізації наближеним аналітичним методом малого параметру 

  Борисов, Євген Миколайович; Borysov, Evgen; Борисов, Евгений Николаевич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2006-01-18)
  Знайдено наближений розв’язок нелінійної задачі пошуку мінімуму функції прогнозованих витрат. Задача зводиться до розв’язання нелінійної системи рівнянь, що містить параметр. Для розв’язання цієї системи застосовується ...
 • Облік результатів інвестиційної діяльності 

  Сагова, Світлана Володимирівна; Sagova, Svitlana; Сагова, Светлана Владимировна; Сагова, О. В.; Sagova, О.; Сагова, О. В. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2006-01-19)
  Стаття має актуальний характер, оскільки перехід України до ринкового господарства супроводжується активізацією процесу іноземного інвестування. Для іноземного інвестора здійснення реальних інвестицій пов’язане з обгрунтуванням ...
 • Оцінка та класифікація поточної дебіторської заборгованості і створення резерву сумнівних боргів за міжнародними та національними стандартами бухгалтерського обліку 

  Шевчук, В. Є.; Shevchuk, V.; Шевчук, В. Е. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2006-02-02)
  Мета, розглянутих в даній статті питань, полягає у визначенні місця обліку розрахунків по товарним операціям в системі управління підприємством. Автором розкрито поняття дебіторської заборгованості. Оцінка та класифікація ...
 • Якісна підготовка спеціалістів з бухгалтерського обліку як один з елементів успішної організації бухгалтерського обліку 

  Свірко, Світлана Володимирівна; Svirko, Svitlana; Свирко, Светлана Владимировна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2006-01-23)
  Статтю присвячено вивченню питання проблем підготовки вітчизняних спеціалістів — практиків та науковців — з бухгалтерського обліку в цілому та з обліку в бюджетних установах зокрема. Якість навчального процесу, ступінь ...
 • Проблемні питання становлення страхового ринку в Україні 

  Фурман, Василь Миколайович; Furman, V.; Фурман, Василий Николаевич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2006-01-04)
  Проведені дослідження сукупності проблем, які стримують поступальний розвиток страхової галузі вітчизняної економіки. Сформований автором власний підхід до основних їх груп та деяких загальновизнаних проблемних питань страхування.
 • Ключові проблеми мінімізації ризиків у національній депозитарній системі України 

  Соколова, Є. В.; Sokolova, T.; Соколова, Е. В. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2006-01-18)
  Проблема мінімізації ризиків представляє собою особливий науковий інтерес. В останній час інвесторів по всьому світу цікавлять ризики, пов’язані з проблемами загального характеру, які посилюються глобалізацією економіки, ...
 • Природа банківського нагляду 

  Поздняков, О. І.; Pozdnyakov, O.; Поздняков, О. И. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2006-01-17)
  Банки в усьому світі сильніше за підприємства інших видів діяльності підлягають державному нагляду, оскільки вони є сховищами для суспільних ліквідних коштів, використовують останні для надання позик і інвестицій, виступають ...
 • Діяльність банків з іноземним капіталом на роздрібному ринку 

  Прісняк, Сергій Олександрович; Prisnyak, Sergiy; Присняк, Сергей Александрович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2006-01-25)
  У статті розглядаються питання ровитку ринку банківських послуг в Україні та роль банків з іноземним капіталом на роздрібному ринку.
 • Інституційні регулятори зовнішньої української міграції 

  Ольшевська, Ірина Петрівна; Olshevska, Iryna; Ольшевская, Ирина Петровна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2006-01-04)
  В статті розглянуті деякі аспекти з інституційного регулювання зовнішньої української міграції, роль міграційних процесів в сучасному глобалізованому суспільстві, проблеми регулювання трудових міграційних процесів, визначено ...
 • Міжнародний досвід розвитку сектору небанківських фінансових послуг 

  Малий, Р. І.; Malyj, R.; Малый, Р. И. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2006-01-03)
  На прикладі зарубіжних країн розглянуто тенденції розвитку сектору небанківських фінансових послуг. Проаналізовано такі його складові елементи як фінансовий лізинг, венчурний капітал, інститутів спільного інвестування та ...
 • Економічна модель Японії та чинники її трансформації на прикінці XX століття 

  Ліщук, Н. П.; Lіshchuk, N.; Лищук, Н. П. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2006-01-17)
  В статті визначаються особливості та основні риси японської економічної моделі. В ній аналізуються соціально-економічна та політична система Японії, розкриваються причини трансформації економічної моделі Японії та висвітлюється ...
 • Експорт конкурентної переваги через імпорт давальницької сировини: досвід України 

  Волощенко, Вікторія Сергіївна; Voloschenko, V.; Волощенко, Виктория Сергеевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2006-01-13)
  В даній статті визначено причини, що змусили українські підприємства приймати участь у операціях з імпортною давальницькою сировиною (ДС); узагальнено негативні наслідки від використання імпортної ДС українськими підприємствами ...
 • Досвід застосування методів митного регулювання країнами Європейського Союзу 

  Іванова, О. М.; Ivanova, O.; Иванова, О. М. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2006-01-23)
  Автор у своєї статті «Досвід застосування методів митного регулювання країнами Європейського Союзу» робить коротенькій огляд на різницю у дефініціях основних митних термінів, але ж основну увагу приділяє застосуванню ...
 • Дослідження факторів впливу та розвитку міжнародного інвестиційного середовища: позиціювання українського ринку в міжнародному інвестиційному рейтингу 

  Правик, Ю. М.; Pravyk, Yu.; Правик, Ю. М.; Шкода, Т. Н.; Shkoda, T.; Шкода, Т. Н. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2006-01-20)
  В статті проаналізовано внутрішнє середовище інвестиційного клімату в Україні з боку західних аналітиків у порівнянні з показниками ділового бізнес-середовища інших країн; відзначено відсутність системного підходу до ...
 • Сучасні корпоративні стратегії ТНК 

  Швиданенко, Олег Анатолійович; Shvydanenko, Oleg; Швыданенко, Олег Анатольевич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2006-01-27)
  У статті висвітлено суть сучасних стратегій ТНК, обґрунтовано критерії та проведена їх системна класифікація; визначено, за результатами порівняльного аналізу, сфери застосування та обмеження основних теорій які виступають ...
 • Концептуальні основи глобальної конкурентоздатності країни 

  Лук’янчук, О. В.; Lukjanchuk, O.; Лукьянчук, О. В. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2006-01-04)
  Однією з основних тенденцій формування системи міжнародних економічних відносин є процес глобалізації. Він забезпечує тісну взаємодію всіх держав світу та посилює їх економічну взаємозалежність. Цілі країни принципово ...
 • Регіональні аспекти розвитку малого підприємництва в Україні 

  Рибчак, В. І.; Rybchak, V.; Рыбчак, В. И. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2006-01-30)
  У статті розглядаються етапи розвитку малого бізнесу в Україні. Детально аналізується роль підприємницьких структур у забезпеченні розвитку регіональної економічної системи. Визначено основні фактори, що впливають на ...

View More