Recent Submissions

 • Практикум з проведення тренінгів з європейської інтеграції 

  Чужиков, Віктор Іванович; Chuzhykov, Viktor; Чужиков, Виктор Иванович; Токар, Володимир Володимирович; Tokar, Volodymyr V.; Токарь, Владимир Владимирович; Чужикова, Вікторія Григорівна; Chuzhykova, Viktoria; Чужикова, Виктория Григорьевна; Федірко, Олександр Анатолійович; Fedirko, Oleksandr Anatoliyovych; Федирко, Александр Анатольевич; Вінська, Оксана Йосипівна; Vinska, Oksana Yo.; Винская, Оксана Иосифовна; Лук’яненко, Олександр; Lukianenko, Oleksandr; Лукьяненко, Александр; Никонюк, Катерина Олегівна; Nykoniuk, Kateryna; Никонюк, Екатерина Олеговна; Нужненко, Катерина Анатоліївна; Nuzhnenko, Kateryna; Нужненко, Екатерина Анатольевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014)
  Навчальний посібник являє собою поліструктурну дидактичну модель організації тренінгів з європейської інтеграції, що скерована на проведення вступних занять з однойменного курсу. Складається із 17 тем, вивчення яких дозволяє ...
 • Практикум з проведення тренінгів з європейської інтеграції 

  Чужиков, Віктор Іванович; Chuzhykov, Viktor; Чужиков, Виктор Иванович; Токар, Володимир Володимирович; Tokar, Volodymyr; Токарь, Владимир Владимирович; Федірко, Олександр Анатолійович; Fedirko, Oleksandr; Федирко, Александр Анатольевич; Лук’яненко, Ольга Дмитрівна; Lukianenko, Olga; Лукьяненко, Ольга Дмитриевна; Ткаленко, Світлана Іванівна; Tkalenko, Svitlana; Ткаленко, Светлана Ивановна; Вінська, Оксана Йосипівна; Vinska, Oksana; Винская, Оксана Иосифовна; Коломієць-Людвіг, Євгенія Павлівна; Kolomiiets-Liudvih, Yevheniia; Коломиец-Людвиг, Евгения Павловна; Чужиков, Андрій Вікторович; Chuzhykov, Andrii; Чужиков, Андрей Викторович; Гончарова, Анастасія Олександрівна; Honcharova, A.; Гончарова, Анастасия Александровна; Чужикова, Вікторія Григорівна; Chuzhykova, Viktoriia; Чужикова, Виктория Григорьевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  Навчальний посібник (практикум) являє собою новітню дидактичну модель проведення тренінгів з європейської інтеграції, зокрема його інноваційно-інвестиційної моделі. Складається з 22 тем, вивчення яких дає змогу сформувати ...
 • Соціальний бюджет 

  Куценко, Тамара Федорівна; Куценко, Тамара Фёдоровна; Москалюк, Наталія Петрівна; Москалюк, Наталия Петровна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  Міжпредметний тренінг «Соціальний бюджет» розроблений на базі дисциплін «Бюджетно-податкова політика», «Національні рахунки в державному управлінні», «Державне управління соціальною сферою» та покликаний забезпечити ...
 • Психологія спілкування 

  Савенкова, Людмила Олексіївна; Савенкова, Людмила Алексеевна; Приходько, Вікторія Миколаївна; Приходько, Виктория Николаевна; Варбан, Євген Олександрович; Варбан, Евгений Александрович; Лавриненко, Денис Гійович; Лавриненко, Денис Гиевич; Медвідь, Людмила Андріївна; Медведь, Людмила Андреевна; Федоренко, Наталія Іванівна; Федоренко, Наталия Ивановна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2013)
  У навчальному посібнику подано систематизовані тренінгові заняття з дисципліни «Психологія спілкування», що є нормативною складовою дисциплін гуманітарної та психолого-педагогічної підготовки. Дана розробка є результатом ...
 • Психологія діяльності та навчальний менеджмент 

  Колесніченко, Ліна Аліковна; Колесниченко, Лина Аликовна; Радченко, Марина Ігорівна; Radchenko, Maryna Ihorivna; Радченко, Марина Игоревна; Артюшина, Марина Віталіївна; Артюшина, Марина Витальевна; Борисенко, Лариса Леонідівна; Борисенко, Лариса Леонидовна; Музичко, Людмила Володимирівна; Музычко, Людмила Владимировна; Романова, Ганна Миколаївна; Романова, Анна Николаевна; Сгадова, Валентина Василівна; Сгадова, Валентина Васильевна; Іванченко, Валентин Васильович; Иванченко, Валентин Васильевич; Ловка, Ольга Володимирівна; Ловкая, Ольга Владимировна; Матвієнко, Юлія Олексіївна; Матвиенко, Юлия Алексеевна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2014)
  Збірник тренінгів є важливим інструментом втілення концепції психолого-педагогічної підготовки у вищому навчальному закладі непедагогічного профілю. Тренінгові заняття розроблено відповідно до програми з дисципліни «Психологія ...
 • Формування психолого-педагогічної компетентності викладачів 

  Савенкова, Людмила Олексіївна; Савенкова, Людмила Алексеевна; Романова, Ганна Миколаївна; Романова, Анна Николаевна; Артюшина, Марина Віталіївна; Артюшина, Марина Витальевна; Богорад, Марина Анатоліївна; Богорад, Марина Анатольевна; Борисенко, Лариса Леонідівна; Борисенко, Лариса Леонидовна; Бутенко, Наталія Юріївна; Бутенко, Наталия Юрьевна; Грущенко, Людмила Миколаївна; Грущенко, Людмила Николаевна; Журавська, Лариса Миколаївна; Журавская, Лариса Николаевна; Ковальчук, Галина Олександрівна; Ковальчук, Галина Александровна; Колесніченко, Ліна Аліковна; Колесниченко, Лина Аликовна; Котикова, Олена Михайлівна; Котикова, Елена Михайловна; Ловка, Ольга Володимирівна; Ловкая, Ольга Владимировна; Медвідь, Людмила Андріївна; Медведь, Людмила Андреевна; Музичко, Людмила Володимирівна; Музычко, Людмила Владимировна; Приходько, Вікторія Миколаївна; Приходько, Виктория Николаевна; Радченко, Марина Ігорівна; Радченко, Марина Игоревна; Сгадова, Валентина Василівна; Сгадова, Валентина Васильевна; Саркісова, Оксана Юріївна; Саркисова, Оксана Юрьевна; Федоренко, Наталія Іванівна; Федоренко, Наталия Ивановна; Хорєв, Ігор Олександрович; Хорев, Игорь Александрович; Янчарська, Лариса Володимирівна; Янчарская, Лариса Владимировна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011)
  У посібнику розкриваються питання теорії та практики формування психолого-педагогічної компетентності викладачів вищої школи, зокрема економічного університету. Обґрунтовано структуру психолого-педагогічної компетентності ...
 • Як досягти успіху в діловій комунікації (мовний тренінг) 

  Козловська, Лариса Степанівна; Козловская, Лариса Степановна; Терещенко, Світлана Іванівна; Терещенко, Светлана Ивановна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  Цей навчальний посібник актуалізує навички усної та писемної комунікації, удосконалює вміння використовувати мовні засоби, ураховуючи специфіку офіційно-ділового стилю. Матеріал тренінгу структуровано за великими й малими ...
 • Бюджетна система України: тренінг-курс 

  Кондратюк, Сергій Якович; Опарін, Валерій Михайлович; Жибер, Тетяна Василівна; Малік, Євгенія Олександрівна; Коломієць, Ганна Богданівна; Кучер, Галина Вікторівна; Хлівний, Володимир Кирилович; Мацук, Зоряна Андріївна (ДННУ "Академія фінансового управління", 2012)
  У навчальному посібнику в структурованому вигляді подано: засади бюджетного устрою і формування бюджетної системи України; методи і джерела доходів бюджетів та напрями і форми бюджетних видатків, фінансування та кредитування ...
 • Європейський проектний менеджмент : діловий тренінг 

  Петрашко, Людмила Петрівна; Petrashko, Ludmila Petrivna; Петрашко, Людмила Петровна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2009)
  Дана характеристика сучасної європейської моделі проектного менеджменту. Визначені ключові принципи розвитку проектів EBRD, OECP. Проаналізовано особливості програм TASIS.