Now showing items 1-1 of 1

    • Шляхи рішення економічних проблем в Україні 

      Єщенко, Марина Георгіївна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2017-03)
      Для України першочерговим завданням стає забезпечення високих темпів економічного зростання і підвищення на його основі рівня життя в суспільстві, отже, і якості людського капіталу. Цей процес пов’язаний з постійними і ...