Now showing items 1-1 of 1

    • Культурні цінності і їх місце в міжкультурній комунікації 

      Пертія, Д. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2017-03-21)
      У статті проаналізовано культурні цінності та їх місце в міжкультурній комунікації; визначено лінгвокультурні фактори, які впливають на успішну комунікацію; зроблено порівняльний аналіз культурних цінностей Грузії та України.