Now showing items 1-1 of 1

    • Міжкультурна комунікація як один із кроків успішної професійної діяльності 

      Нежива, О. М. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2017-03-21)
      У статті автор розглядає міжкультурну комунікацію як один із кроків успішної професійної діяльності майбутніх фахівців та показує основні чинники, що мали вагоме значення при цьому. Також автор аналізує особливості мови ...