Now showing items 1-6 of 6

  • Job-seeking and work opportunities in Ukraine: equalities and inequalities 

   Holoborodko, T. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2017-03-21)
   The article contains the overview of the international sources concerning the potential of Ukrainian labour market and career opportunities, which it provides for young graduates. It also highlights competences and skills ...
  • Problems of intercultural communication and their causes 

   Shirmova, T. E. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2017-03-21)
   This article analyzes communication processes that occur between cultures. As the typical thing for the modern man is an increasing need for proper communication and the desire to be understood and appreciated by others, ...
  • Англомовна наукова комунікація в університетській освіті України 

   Бордюк, Л. В. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2017-03-21)
   У статті розглядається англомовна наукова комунікація як вид комплексної міжкультурної діяльності, що має соціальні, культурні, когнітивні та власне мовні аспекти. Особлива увага приділяється формуванню англомовної академічної ...
  • Культурні цінності і їх місце в міжкультурній комунікації 

   Пертія, Д. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2017-03-21)
   У статті проаналізовано культурні цінності та їх місце в міжкультурній комунікації; визначено лінгвокультурні фактори, які впливають на успішну комунікацію; зроблено порівняльний аналіз культурних цінностей Грузії та України.
  • Міжкультурна комунікація як один із кроків успішної професійної діяльності 

   Нежива, О. М. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2017-03-21)
   У статті автор розглядає міжкультурну комунікацію як один із кроків успішної професійної діяльності майбутніх фахівців та показує основні чинники, що мали вагоме значення при цьому. Також автор аналізує особливості мови ...
  • Формування ефективної міжкультурної комунікації з бізнес-партнерами інших країн 

   Ткаченко, Д. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2017-03-21)
   Статтю присвячено проблемі формування ефективних бізнес-комунікацій між представниками різних країн. Особливу увагу в статті приділено питанню уникнення комунікативних непорозумінь між партнерами-іноземцями, а також ...