Now showing items 1-1 of 1

    • Жанрові особливості англійської інструкції у контексті навчання іноземних мов 

      Баклаженко, Ю. В. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2017-03-21)
      Стаття торкається проблеми жанрових особливостей англійської інструкції з позиції навчання іноземних мов. Жанровий аналіз дозволяє зрозуміти організацію тексту, функціонування мовних одиниць у ньому та створити алгоритм ...