Now showing items 1-1 of 1

    • Дериваційні процеси в медійному тексті 

      Заєць, В. Г. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2017-03-21)
      У статті з’ясовано динаміку словотвірної норми в інформаційному ресурсі засобів масової інформації. Проаналізовано погляди мовознавців на словотвірну норму. Подано результати статистичного дослідження новотворів. ...