Now showing items 20-39 of 259

  • В. І. Вернадський про проблеми і перспективи вищої школи 

   Глєбова, Тамара Віталіївна; Глебова, Тамара Витальевна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2002-02-01)
  • В.І. Вернадський і сучасні проблеми екологізації та глобалізації культури 

   Арутюнов, В’ячеслав Хуршудович; Глєбова, Тамара Віталіївна; Arutyunov, Vyacheslav; Glebova, Tamara (Полтава, Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені М.В. Остроградського, ТОВ «АСМІ», 2002)
   У статті в культурологічному аспекті розглядаються тенденції "гуманізації природи" та "натуралізації людини". На думку авторів, саме на цьому шляху виникає можливість виходу людства з екологічної кризи. Причому вчення В.І. ...
  • Введення богослов’я як галузі знань: виклики і загрози 

   Кругляк, Мирослава Іванівна; Kruhlyak, Myroslava; Кругляк, Мирослава Ивановна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)
   The article is devoted to some threats associated with introduction of theology to the educational system. If spiritual institutions have right to award degrees and academic titles which are equivalent to state-recognized, ...
  • Вертикальні ринкові зв’язки як вияв взаємодії моралі та економіки 

   Северин-Мрачковська, Людмила Василівна; Severyn-Mrachkovska, Liudmyla; Северин-Мрачковская, Людмила Васильевна (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2011)
   Стаття присвячена дослідженню проблеми взаємодії моральності та економіки крізь призму взаємозв’язку та взаємозалежності бізнесу й держави, бізнесу й суспільства. На грунті аналізу взаємозв’язків типу: “підприємець – ...
  • Взаємовідношення між економічною та політичною свободами у працях М. Фрідмана і Ф. Хайєка 

   Северин-Мрачковська, Людмила Василівна; Severyn-Mrachkovska, Lyudmyla; Северин-Мрачковская, Людмила Васильевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
   У статті за працями провідних зарубіжних економістів ХХ століття М. Фрідмана та Ф. Хайєка розглядається взаємозв’язок між економічною та політичною свободами – проблема, що належить до суміжного проблемного «поля» економічної ...
  • Вивчення думки студентів щодо викладання вибіркової дисципліни (на прикладі дисципліни «Логіка») 

   Кругляк, Мирослава Іванівна; Kruglyak, Myroslava (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-01-31)
  • Вивчення філософії як провокація 

   Білоножко, Євгеній Павлович; Bilonozhko, Yevgeniy; Билоножко, Евгений Павлович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)
   Провідним елементом сучасної культури є масовість та ілюстративність. Яскравим прикладом цього є реклама. Дуже часто викладачу філософії важко пояснити зв’язок свого предмету із реальним світом, зокрема, економікою, ...
  • «Волинь»: польська постпам’ять та українське мовчання 

   Білоножко, Євгеній Павлович; Bilonozhko, Yevgeniy; Билоножко, Евгений Павлович (Рівненський державний гуманітарний університет, 2017)
  • Володіння як механізм свідомості у філософії стоїцизму 

   Терещенко, Володимир Васильович; Tereshchenko, Volodymyr; Терещенко, Владимир Васильевич (Видавництво «Ліга-Прес», 2012-02)
  • Вселенське православ’я та його український вимір 

   Лисенко, Олександр Віталійович; Lisenko Olexandr (Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, 2014)
   Українське православ’я створювало почуття єдиного цілого, виражало національний дух та формувало національний характер в найскладніші для історії України періоди. Саме православ’я формувало у представників нації усвідомлення ...
  • Всеукраїнський круглий стіл «Читання пам’яті Івана Бойченка – 2017. Людина. Історія. Господарство», 27 жовтня 2017 р. 

   Вільчинський, Юрій Михайлович; Vilchinskyy, Yuriy; Вильчинский, Юрий Михайлович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
   27 жовтня 2017 року на філософському факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка разом з Інститутом філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України, Центром гуманітарної освіти НАН України та Київським ...
  • Вчення В. І. Вернадського про ноосферу. Круглий стіл до 150-річчя від дня народження В. І. Вернадського 

   Вільчинський, Юрій Михайлович; Vilchynskyy, Yuriy; Панасюк, Броніслав Якович; Panasyuk, Bronyslav; Деркач, Вадим Леонтійович; Derkach, Vadym; Кругляк, Мирослава Іванівна; Kruglyak, Myroslava; Мачульський, Борис Григорович; Machulskyy, Borys; Пітякова, Тетяна Степанівна; Pityakova, Tetyana (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-09-12)
  • Вчення про об’єктивацію у філософії Миколи Бердяєва 

   Козлов, Євген Васильович; Kozlov Yevgen (КНУ ім. Т.Шевченка, ВПЦ “Київський університет”, 2006)
   У тезах дано короткий аналіз учення Миколи Бердяєва про об’єктивацію.
  • Від вчення В.І. Вернадського про ноосферу до ідеї "екологічного імперативу" 

   Арутюнов, В’ячеслав Хуршудович; Глєбова, Тамара Віталіївна; Arutyunov, Vyacheslav; Glebova, Tamara (Полтава, Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені М.В. Остроградського, ТОВ «АСМІ», 2001)
   У статті В.Х. Арутюнова і Т.В. Глєбової "Від вчення В.І. Вернадського про ноосферу до ідеї "екологічного імперативу" йдеться про вибір стратегії розвитку людства, в тому числі, в галузі освіти. По-перше, в ній розглядаються ...
  • Візантійська філософія: фактори становлення проблематики 

   Бондар, Світлана Валеріївна; Bondar, Svitlana (Інститут філософії імені Г. С. Сковороди НАН України, 2012)
   Візантійська філософія залишається недостатньо вивченою. Внесок візантійських філософів у світову історико-філософську думку гідним чином не оцінений, їх праці розглядаються переважно як богословські, а не як філософські. ...
  • Візуалізація філософських концепцій. Рецензія на фільм Педро Альмодовара «Шкіра, в якій я живу» 2011 р. 

   Білоножко, Євгеній Павлович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-02-09)
  • Геополітичне інформаційне протиборство: сутність і варіанти захисту 

   Лук’яненко, Ольга Миколаївна; Lukianenko, Olga; Лукьяненко, Ольга Николаевна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)
   In the article the authors outline the current state of philosophic research of the geopolitical informational confrontation. The authors found out the essence of the geopolitical informational confrontation, which lies ...
  • Гносеологія 

   Кругляк, Мирослава Іванівна; Kruglyak Myroslava (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2008)
   У розділі навчального посібника дана загальна характеристика гносеології, коротко розглянуто сутність та структуру пізнавального процесу, чуттєвий та раціональний рівні пізнання, поняття відносної та абсолютної істини, ...
  • Гносеологія 

   Кругляк, Мирослава Іванівна; Kruglyak, Myroslava; Кругляк, Мирослава Ивановна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
   Після опрацювання матеріалів теми студент має: знати: — основні філософські підходи до визначення проблеми пізнання; — форми і рівні пізнання; — основні теорії істини; — ключові методи наукового пізнання; — особливості ...
  • Гуманізація та гуманітаризація вищої освіти як необхідна умова забезпечення її якості 

   Козлов, Євген Васильович; Kozlov, Yevgen (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2016-03)
   У тезах обґрунтовується необхідність гуманізації та гуманітаризації вищої освіти для підвищення рівня її якості