Now showing items 92-111 of 259

  • Марксизм 

   Вільчинський, Юрій Михайлович; Vilchinskyy, Yuriy; Вильчинский, Юрий Михайлович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
   Після опанування матеріалів теми студент має: знати: — умови, причини та історію зародження марксизму; — основні поняття та категорії філософії марксизму; — основні причини соціального відчуження та класової боротьби; — ...
  • Метаморфози духу Миколи Бердяєва: шлях «від марксизму до християнства» 

   Козлов, Євген Васильович; Kozlov, Yevgen; Козлов, Евгений Васильевич (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2005)
   Стаття присвячена дослідженню процесу трансформації поглядів М.О. Бердяєва від захоплення його соціально-політичними ідеями марксизму до проникнення у духовно-релігійну проблематику християнської метафізики. На основі ...
  • Методологічний аналіз сучасних моделей і технологій навчання 

   Глєбова, Тамара Віталіївна; Glebova Tamara (Суми, Сумський ДПУ ім. А.С. Макаренка, 2009)
   В статті зроблений методологічний аналіз сучасних моделей і технологій навчання, розглянуті теоретико-методологічні проблеми та парадокси творчості для професійної підготовки майбутніх фахівців, зроблений аналіз теоретичних ...
  • Методологічні аспекти філософії історії 

   Дєдяєва, Ірина Петрівна; Ярош, Лариса Василівна; Dediaeva, Iryna; Yarosh, Larysa (Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, 2009)
   Критично розглядаються дві основні моделі структуризації світової історії – лінійна (формаційна) і нелінійна (плюралістично-циклічна). Уточнюється співвідношення фундаментальних понять історичного процесу – розвитку і ...
  • Методологічні засади формування інформаційної культури українського суспільства 

   Лук’яненко, Ольга Миколаївна; Lukyanenko, Olga; Лукьяненко, Ольга Николаевна (Національна академія управління, 2012-05-17)
  • Методологія системного підходу як засіб збагачення і активізації навчального процесу 

   Присухін, Сергій Іванович (М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», 2012)
  • Методологія філософського пізнання у вимірі персонології Миколи Бердяєва 

   Козлов, Євген Васильович; Kozlov, Yevgen; Козлов, Евгений Васильевич (ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського», 2014)
  • Модель соціально зорієнтованого підприємництва: сутність, специфіка, перспективи розвитку 

   Северин-Мрачковська, Людмила Василівна; Severyn-Mrachkovska, Liudmyla; Северин-Мрачковская, Людмила Васильевна (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2016-04)
   Здійснюється спроба розкриття сутності, специфіки та перспектив розвитку суспільно зорієнтованого підприємництва. Автором досліджуються пріоритетні напрямки соціально зорієнтованої діяльності підприємництва; робиться ...
  • Может ли философия объяснить мир? 

   Бондарь, Светлана Валерьевна; Bondar, Svitlana; Бондар, Світлана Валеріївна (Громадська організація «Київська наукова суспільнознавча організація», 2015-06-20)
   В статье дается обоснование необходимости философского осмысления актуальных научных и социальных проблем.
  • Моніторинг загроз гуманітарній безпеці 

   Лук’яненко, Ольга Миколаївна; Lukyanenko, Olga; Лукьяненко, Ольга Николаевна (Національна академія державного управління при Президентові України, 2011-05-27)
  • Мораль і економіка як сфери реалізації сутнісних сил людини: рівні вияву взаємозв’язку 

   Северин-Мрачковська, Людмила Василівна; Severin-Mrachkovska, Liudmyla; Северин-Мрачковская, Людмила Васильевна (Інститут філософії імені Г. С. Сковороди НАН України, 2008)
   Проаналізовані рівні взаємозв»язку моралі та економіки як сфер реалізації сутнісних сил людини.
  • Міжконфесійна злагода — передумова національної безпеки українського суспільства 

   Лисенко, Олександр Віталійович; Lysenko, Oleksandr; Лысенко, Александр Витальевич (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)
   As a consequence of a number of historical and socio-cultural preconditions it has been a second thousand years that mostly Christianity of Byzantine model with its specific service (liturgy), rituals and dogma is followed ...
  • Міста і народи у культурологічній концепції Освальда Шпенґлера 

   Вільчинський, Юрій Михайлович; Vilchynskiy Juriy (Дніпропетровськ: ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», 2015)
   Простежується зв’язок землі та існування, символічний образ якого дорівнює селянській хаті, мова форм та історія стилю, народження міста, боротьба між містом і селом, цивілізація як свято перемоги міста над селом, світова ...
  • Містика світла в релігійних традиціях світу 

   Лисенко, Олександр Віталійович; Lisenko, Olexandr (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-02-09)
  • Містична кардіогносія у творчості Максима Сповідника 

   Лисенко, Олександр Віталійович; Lysenko, Oleksandr; Лысенко, Александр Витальевич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-03-28)
  • Навчально-педагогічний дискурс з курсу «Етика»: проблеми та перспективи 

   Дерев’янко, Тетяна Миколаївна; Деревянко, Татьяна Николаевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-04-12)
  • Народження філософії із духу епохи: культурологічний зріз 

   Вільчинський, Юрій Михайлович; Vilchynskyy, Yuriy; Вильчинский, Юрий Михайлович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
   Стаття присвячена дослідженню культури середньовіччя і того, що лежить в основі зародження її філософії – ідеї творення та ідеї одкровення. У статті аналізуються відношення філософії і теології, церкви і держави, боротьба ...
  • Наука і ненаукове пізнання: проблема взаємодії 

   Кругляк, Мирослава Іванівна; Kruglyak, Myroslava; Кругляк, Мирослава Ивановна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-11-05)
   The article is devoted to interrelation of science and non-scientific knowledge. The variety of forms of non-scientific knowledge is described and it is shown that some of them such as casual knowledge and common sense ...
  • Необхідність самовизначення особистості 

   Кучера, Тетяна Михайлівна; Kuchera, Tetyana (Київ : Видавничо-поліграфічний центр Академії муніципального управління, 2013)
   У статті подано короткий огляд проблеми самовизначення особистості.
  • Неперервна освіта як сенс життя 

   Кучера, Тетяна Михайлівна; Kuchera, Tetyana; Кучера, Татьяна Михайловна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-03-28)