Now showing items 158-177 of 259

  • Радянська сім’я як форма подолання традиційної родини 

   Білоножко, Євгеній Павлович; Bilonozhko, Yevgeniy; Билоножко, Евгений Павлович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
   This article deals with the efforts of soviet authorities to create a new model of the family. Family is a basis of life; it influences greatly the point of view of a person and his/her behavior. Totalitarianism was the ...
  • Релігійно-філософські погляди Папи Івана Павла ІІ та сучасність 

   Присухін, Сергій Іванович; Prysukhin, Sergiy; Присухин, Сергей Иванович (Національна академія управління, 2008)
  • Релігійно-ціннісний аналіз підприємницько-ринкової діяльності: історико-філософський контекст 

   Войнаровська, Людмила Іванівна; Voynarovska, Lyudmyla (Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка, 2011)
   У статті досліджуються аксіологічні, духовно-культурні принципи взаємозв’язку релігії і підприємницької діяльності в період її становлення. Здійснюється розмежування ролі протестантизму та католицизму і їх впливу на процес ...
  • Релігієзнавство 

   Кучера, Тетяна Михайлівна; Kuchera, Tetyana; Кучера, Татьяна Михайловна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)
   Навчальний посібник розроблено відповідно до вимог навчальної програми курсу «Релігієзнавство» для економічних вищих навчальних закладів України. У посібнику подається аналіз релігії як культурно-історичного явища, ...
  • Рецензія на монографію Лідії Сафонік «Буттєвість сенсу людського життя» (Сафонік Лідія. Буттєвість сенсу людсько- го життя : монографія / Лідія Сафонік. — Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2016. — 350 с.) 

   Василевська, Тетяна; Vasylevska, Tetyana; Пітякова, Тетяна Степанівна; Pityakova, Tetyana; Питякова, Татьяна Степановна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
  • Рецензія на: Бетелл Том. Собственность и процветание / Б. Пинскер (пер.с англ.). — М. : ИРИСЭН, 2008. — 475 с. 

   Северин-Мрачковська, Людмила Василівна; Severin-Mrachkovska, Liudmyla; Северин-Мрачковская, Людмила Васильевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-09-19)
  • Риси каузального пояснення у соціальних та гуманітарних науках 

   Кругляк, Мирослава Іванівна; Kruglyak, Myroslava; Кругляк, Мирослава Ивановна (Інститут філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України, 2009)
  • Розвиток екобіотехнологій і соціально-технологічна парадигма 

   Деркач, Вадим Леонтійович; Derkach, Vadim (ВАДЕКС, 2014-11-07)
   Розглянуті деякі аспекти еволюції технологій в контексті екологічної кризи сучасноcті. Розроблений зміст поняття екобіотехнологій і показано зв’язок їх розвитку з трансформацією соціально-технологічної парадигми.
  • Розвиток поняття про свободу в історії філософії 

   Дєдяєва, Ірина Петрівна; Dediaeva, Iryna (Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, 2013)
   Розглядаються основні етапи розвитку проблематики свободи. Зроблено висновок, що між традиційним і сучасним новоліберальним розумінням свободи полягає глибинна суперечність, яка проявляється у всіх інших духовних сферах – ...
  • Розвиток філософської думки в Україні 

   Вільчинський, Юрій Михайлович; Вільчинська, Світлана Валентинівна; Скринник, Михайло Антонович; Скринник, Зоя Едуардівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014)
   Цей навчальний посібник створено на основі курсу лекцій, прочитаного авторами провідних університетах України. Враховано двадцятирічний досвід спілкування читача з цією книгою, а також досвід викладання історії української ...
  • Роль психічної та візіонерської творчості у формуванні ментально ідентичної інформаційної політики України 

   Лук’яненко, Ольга Миколаївна; Lukyanenko, Olga (ІВЦ "Видавництво Політехніка", 2009)
   У тезах наголошується на необхідності ґрунтовного дослідження архетипічних коренів, глибинної психології українського народу, проникнення у його колективне підсвідоме (К. Юнг) з метою формування єдиного інформаційного ...
  • Роль релігійних цінностей у формуванні моральних і правових регулятивів 

   Лисенко, Олександр Віталійович; Lisenko Olexandr (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011)
   У тезах розгянуто взаємодію релігії, права та моралі у процесах самоорганізації суспільного буття
  • Секст Емпірик 

   Козлов, Євген Васильович; Kozlov Yevgen (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2006)
  • Сенс життя як етична проблема 

   Кучера, Тетяна Михайлівна; Kuchera, Tetyana (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-02-09)
   Жизнь каждого человека имеет тот или иной смысл, независимо от того, сознает он его или нет, понимает его адекватно или неадекватно. Проблема смысла жизни — это проблема нравственного выбора, который зависит от направленности ...
  • Синергетика як методологія креативної моделі освіти в інтересах сталого розвитку 

   Глєбова, Тамара Віталіївна; Glebova Tamara (Київ, ІВЦ "Видавництво Політехніка", 2009)
   У тезах розглянуто синергетичний підхід до процесу навчання як методологію креативної моделі освіти в умовах сталого розвитку.
  • Синергетична концепція І. Пригожина у викладанні філософії 

   Присухін, Сергій Іванович; Присухин, Сергей Иванович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2007-02)
  • Соціальна відповідальність як визначальний фактор існування громадянського суспільства 

   Бондар, Світлана Валеріївна; Bondar, Svitlana (Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова, 2013)
   Метою статті є визначення поняття соціальної відповідальності як підґрунтя становлення та функціонування громадянського суспільства. Існування України як демократичної держави, рівень та інтенсивність взаємовідносин з ...
  • Соціальна філософія 

   Бондар, Світлана Валеріївна; Bondar, Svitlana (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2008)
   У розділі навчального посібника дана загальна характеристика соціальної філософії, коротко розглянуто особливості соціальної дійсності, основні сфери життєдіяльності суспільства, взаємодію між суспільством і природою, ...
  • Соціальна філософія 

   Вільчинський, Юрій Михайлович; Vilchinskyy, Yuriy; Вильчинский, Юрий Михайлович; Войнаровська, Людмила Іванівна; Voynarovska, Lyudmyla; Войнаровская, Людмила Ивановна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
   Після опрацювання матеріалів теми студент має знати: — основні філософські концепції трактування суспільства; — структуру суспільної свідомості; — особливості матеріальної та духовної діяльності людства; — основні ...
  • Соціальний капітал (концептуальний нарис) 

   Деркач, Вадим Леонтійович; Derkach, Vadym («ІНТАС», 2012-06-28)
   Розвинене поняття соціального капіталу як міри здатності самовідтворення соціальних мереж, що забезпечують кооперативний ефект. Показано, що соціальний капітал є еволюціонуючий об'єкт і намічено розуміння механізмів його ...