Now showing items 170-189 of 259

  • Секст Емпірик 

   Козлов, Євген Васильович; Kozlov Yevgen (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2006)
  • Сенс життя як етична проблема 

   Кучера, Тетяна Михайлівна; Kuchera, Tetyana (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-02-09)
   Жизнь каждого человека имеет тот или иной смысл, независимо от того, сознает он его или нет, понимает его адекватно или неадекватно. Проблема смысла жизни — это проблема нравственного выбора, который зависит от направленности ...
  • Синергетика як методологія креативної моделі освіти в інтересах сталого розвитку 

   Глєбова, Тамара Віталіївна; Glebova Tamara (Київ, ІВЦ "Видавництво Політехніка", 2009)
   У тезах розглянуто синергетичний підхід до процесу навчання як методологію креативної моделі освіти в умовах сталого розвитку.
  • Синергетична концепція І. Пригожина у викладанні філософії 

   Присухін, Сергій Іванович; Присухин, Сергей Иванович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2007-02)
  • Соціальна відповідальність як визначальний фактор існування громадянського суспільства 

   Бондар, Світлана Валеріївна; Bondar, Svitlana (Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова, 2013)
   Метою статті є визначення поняття соціальної відповідальності як підґрунтя становлення та функціонування громадянського суспільства. Існування України як демократичної держави, рівень та інтенсивність взаємовідносин з ...
  • Соціальна філософія 

   Бондар, Світлана Валеріївна; Bondar, Svitlana (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2008)
   У розділі навчального посібника дана загальна характеристика соціальної філософії, коротко розглянуто особливості соціальної дійсності, основні сфери життєдіяльності суспільства, взаємодію між суспільством і природою, ...
  • Соціальна філософія 

   Вільчинський, Юрій Михайлович; Vilchinskyy, Yuriy; Вильчинский, Юрий Михайлович; Войнаровська, Людмила Іванівна; Voynarovska, Lyudmyla; Войнаровская, Людмила Ивановна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
   Після опрацювання матеріалів теми студент має знати: — основні філософські концепції трактування суспільства; — структуру суспільної свідомості; — особливості матеріальної та духовної діяльності людства; — основні ...
  • Соціальний капітал (концептуальний нарис) 

   Деркач, Вадим Леонтійович; Derkach, Vadym («ІНТАС», 2012-06-28)
   Розвинене поняття соціального капіталу як міри здатності самовідтворення соціальних мереж, що забезпечують кооперативний ефект. Показано, що соціальний капітал є еволюціонуючий об'єкт і намічено розуміння механізмів його ...
  • Соціальний капітал: порівняльний аналіз концепцій 

   Деркач, Вадим Леонтійович; Derkach, Vadim («ІНТАС», 2012-10-11)
   Проаналізовано різні трактування соціального капіталу, що увібрані в чотири групи: як міра тих зобов’язань, які має спільнота перед певною особою, котра може використати відповідні зв’язки для власної вигоди; здатність ...
  • Соціально-філософський аналіз феномену глобалізації 

   Соколов, Сергій Володимирович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-02-09)
   Феномен глобалізації розглядається в рамках принципу всезагального універсуму, що дозволяє розкрити явище глобалізації як цілісний, взаємопов’язаний процес у його різних формах прояву та на різних рівнях функціонування у ...
  • Соціально-інформаційна політика Української держави в сучасних умовах 

   Лук’яненко, Ольга Миколаївна; Lukianenko, Olga; Лукьяненко, Ольга Николаевна (Національна академія державного управління при Президентові України, 2009)
   У статті розглядаються основні тенденції соціальної політики Української держави. Авторка аналізує інформаційний механізм підвищення ефективності соціальної політики держави в умовах соціальних трансформацій. На підставі ...
  • Соціально-інформаційна політика Української держави: пошуки пріоритетної парадигми 

   Лук’яненко, Ольга Миколаївна; Lukyanenko, Olga; Лукьяненко, Ольга Николаевна (Науково-дослідного інститут українознавства, 2011)
   У статті розглядаються філософські положення, які визначають пріоритетну парадигму соціально-інформаційної політики Української держави на сучасному етапі розбудови громадянського суспільства. Philosophical positions ...
  • Співвідношення традиції та новації: античний дискурс 

   Пітякова, Тетяна Степанівна; Pityakova, Tetiana; Питякова, Татьяна Степановна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
   The article attempts to analyze the role of tradition and innovation in artistic and cultural existence of ancient times. It is noted that the Western civilization inherited such features from antiquity as flexibility ...
  • Становлення наукового пізнання в період Середньовіччя 

   Бондар, Світлана Валеріївна; Bondar, Svitlana (Благодійна організація «Центр практичної філософії», 2013)
   У статті аналізується процес становлення європейської науки в період, який, зазвичай, розглядається як передісторія, період, що безпосередньо передував її виникненню. Автор демонструє, що рішення богословських суперечок ...
  • Становлення підприємницької діяльності в трансформаціях релігійних цінностей 

   Войнаровська, Людмила Іванівна; Voynarovska, Lyudmyla (Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2014-01-27)
   У статті досліджується взаємозв’язок між економіко-теоретичним знанням та духовно-культурними обґрунтуваннями підприємницької діяльності. Аналізується роль духовно-релігійного фактору в поясненні соціально-економічних явищ, ...
  • Статус традиції в постмодерній культурі 

   Пітякова, Тетяна Степанівна; Pityakova Tetyana (К., Національна академія управління, 2011)
   У тезах дано короткий аналіз співвідношення традиції та інноваційних культурних змін в епоху постмодерну.
  • Суперечливість прагматичної відповідності та моральної гідності у соціально-філософській доктрині Н. Мак’явеллі 

   Корсунський, Сергій Анатолійович; Korsunskiy, Sergiy (КНУ ім. Т. Шевченка, ВПЦ “Київський університет”, 2004)
   У тезах розглянуто суперечність між дотриманням правових норм і моральних настанов у соціумі та реалістичним прагматизмом (аморалізмом), необхідним, за вченням Н. Мак’явеллі, для ефективного державного управління.
  • Суспільно зорієнтоване підприємництво: соціально-філософський аналіз 

   Северин-Мрачковська, Людмила Василівна; Severin-Mrachkovska, Liudmyla; Северин-Мрачковская, Людмила Васильевна (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2013)
   На основі соціально-філософського аналізу здійснюється спроба розкриття сутності, специфіки та перспектив розвитку суспільно зорієнтованого підприємництва. Автором досліджуються пріоритетні напрямки соціально зорієнтованої ...
  • Сутність та визначальні особливості соціальних реформ в Україні: соціально-філософський аналіз 

   Лук’яненко, Ольга Миколаївна; Lukyanenko, Olga; Лукьяненко, Ольга Николаевна (Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, 2017)
   Метою статті є соціально-філософський аналіз феномену соціальних реформ в Україні. В рамках системно-діяльнісного підходу визначено сутність соціальних реформ в Україні – це перехід до соціального порядку відкритого доступу, ...
  • Сучасна світова філософія 

   Кругляк, Мирослава Іванівна; Kruglyak Myroslava (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2008)
   У розділі навчального посібника дана загальна характеристика сучасної світової філософії, коротко розглянуто основні напрями сучасної філософії, особливості та специфіку її найвідоміших течій і концепцій: «філософії життя», ...