Now showing items 1-8 of 8

  • Володіння як механізм свідомості у філософії стоїцизму 

   Терещенко, Володимир Васильович; Tereshchenko, Volodymyr; Терещенко, Владимир Васильевич (Видавництво «Ліга-Прес», 2012-02)
  • Категоріальний вибір Гайдеггера (до питання про відношення понять трансцендентальний суб’єкт та буття у феноменологічній філософії) 

   Терещенко, Володимир Васильович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-02-09)
   The article is dedicated to the internal contradictions of the phenomenological conception of E. Husserl, concerned with the idea of the transcendental subject, which have led to M.Heidegger’s withdrawal from Husserlian ...
  • Новітній матеріалізм і проблема онтологічного подвоєння світу 

   Терещенко, Володимир Васильович; Tereshchenko, Volodymyr; Терещенко, Владимир Васильевич (Національний університет «Одеська юридична академія», 2017)
   У статті розглянуто основні ідеї, що обґрунтовують перехід до нового розуміння мислення і розуму, яке виникає у процесі критики онтологічного подвоєння світу в сучасному матеріалізмі. Основними визначеннями матерії у ...
  • Німецький ідеалізм ХVІІІ–ХІХ століття 

   Терещенко, Володимир Васильович; Tereshchenko, Volodymyr; Терещенко, Владимир Васильевич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
   Після опанування матеріалів теми студент має: знати: — передумови та чинники виникнення філософії німецького ідеалізму; — основні періоди філософської творчості І. Канта; — основні ідеї філософії І. Канта докритичного ...
  • Посткласична філософія 

   Кругляк, Мирослава Іванівна; Kruglyak, Myroslava; Кругляк, Мирослава Ивановна; Терещенко, Володимир Васильович; Tereshchenko, Volodymyr; Терещенко, Владимир Васильевич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
   Після опрацювання матеріалів теми студент має: знати: — передумови та чинники формування сучасної філософії; — основні напрями сучасної філософії та логіку їх розвитку; — ідеї основних представників сучасної філософії; — ...
  • Філософія 

   Северин-Мрачковська, Людмила Василівна; Severyn-Mrachkovska, Liudmyla Vasylivna; Северин-Мрачковская, Людмила Васильевна; Вільчинський, Юрій Михайлович; Vilchinskyy, Yuriy; Вильчинский, Юрий Михайлович; Деркач, Вадим Леонтійович; Derkach Vadym; Деркач, Вадим Леонтьевич; Дєдяєва, Ірина Петрівна; Dediaeva, Iryna; Дедяева, Ирина Петровна; Кругляк, Мирослава Іванівна; Kruhlyak, Myroslava; Кругляк, Мирослава Ивановна; Кучера, Тетяна Михайлівна; Kuchera, Tetyana; Кучера, Татьяна Михайловна; Присухін, Сергій Іванович; Prysukhin, Sergiy; Присухин, Сергей Иванович; Соколов, Сергій Володимирович; Sokolov, Sergiy; Соколов, Сергей Владимирович; Терещенко, Володимир Васильович; Tereshchenko, Volodymyr; Терещенко, Владимир Васильевич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
   Практикум з дисципліни «Філософія» відповідає змісту основних тем, проблем та питань навчального курсу «Філософія», обов’язковому мінімуму професійних знань, умінь та навичок студентів нефілософських спеціальностей. Дане ...
  • Філософія 

   Вільчинський, Юрій Михайлович; Vilchinskyy, Yuriy; Вильчинский, Юрий Михайлович; Северин-Мрачковська, Людмила Василівна; Severyn-Mrachkovska, Liudmyla Vasylivna; Северин-Мрачковская, Людмила Васильевна; Гаєвська, Оксана Борисівна; Gaievska, Oksana; Гаевская, Оксана Борисовна; Войнаровська, Людмила Іванівна; Voynarovska, Lyudmyla; Войнаровская, Людмила Ивановна; Деркач, Вадим Леонтійович; Derkach, Vadym; Деркач, Вадим Леонтьевич; Кругляк, Мирослава Іванівна; Kruglyak, Myroslava; Кругляк, Мирослава Ивановна; Кучера, Тетяна Михайлівна; Kuchera, Tetyana; Кучера, Татьяна Михайловна; Пітякова, Тетяна Степанівна; Pityakova, Tetyana; Питякова, Татьяна Степановна; Терещенко, Володимир Васильович; Tereshchenko, Volodymyr; Терещенко, Владимир Васильевич; Дєдяєва, І. П. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
   Матеріали посібника мають на меті сприяти розвитку критичності мислення, самовизначення особистості через активну громадянську позицію, культурному кругозору й опануванню загальнотеоретичних засад наукового пізнання. ...
  • Філософії історії. Культура і цивілізація 

   Вільчинський, Юрій Михайлович; Vilchinskyy, Yuriy; Вильчинский, Юрий Михайлович; Терещенко, Володимир Васильович; Tereshchenko, Volodymyr; Терещенко, Владимир Васильевич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
   Після опрацювання матеріалів теми студент має знати: — предмет та завдання філософії історії — основні теоретичні підходи до вирішення проблеми спрямованості та сенсу історії основні підходи до розуміння філософії ...