Now showing items 1-6 of 6

  • Деякі проблеми освіти в інтересах сталого розвитку (ОСР) 

   Глєбова, Тамара Віталіївна; Glebova Tamara (К., Видавничий центр Київського національного лінгвістичного університету, 2009)
   Дана стаття присвячена розгляду деяких проблем освіти в інтересах сталого розвитку(ОСР).Розглядаються основні складові освіти для сталого розвитку: економічного, екологічного та соціального виховання. Одночасно розглядаються ...
  • Криза освіти та шляхи її подолання 

   Глєбова, Тамара Віталіївна; Glebova Tamara (Харків, Харківський університет Повітряних Сил, 2009)
   Стаття присвячена методологічним проблемам сучасної освіти. У роботі розглянутий досвід видатних країн світу з приводу реформування освіти, у тому числі в умовах глобальної кризи. Розкриті питання оновлення мети, змісту, ...
  • Методологічний аналіз сучасних моделей і технологій навчання 

   Глєбова, Тамара Віталіївна; Glebova Tamara (Суми, Сумський ДПУ ім. А.С. Макаренка, 2009)
   В статті зроблений методологічний аналіз сучасних моделей і технологій навчання, розглянуті теоретико-методологічні проблеми та парадокси творчості для професійної підготовки майбутніх фахівців, зроблений аналіз теоретичних ...
  • Освіта для сталого розвитку (ОСР) як засіб самоіндентифікації сучасного українського суспільства 

   Глєбова, Тамара Віталіївна; Glebova Tamara (К., Національна академія управління, 2010)
   У тезах висвітлюються проблеми сучасної національної освіти в умовах глобалізації та особливості її переорієнтації на європейський освітній простір.
  • Освіта для сталого розвитку (ОСР) як об'єкт філософської рефлексії 

   Глєбова, Тамара Віталіївна; Glebova Tamara (К., Видавництво НПУ імені М.П. Драгоманова, 2009)
   Стаття присвячена проблемам сучасної освіти. Розглядаються основні напрями освіти для сталого розвитку. Сформульовані проблеми і перспективи розвитку освіти в Україні.
  • Синергетика як методологія креативної моделі освіти в інтересах сталого розвитку 

   Глєбова, Тамара Віталіївна; Glebova Tamara (Київ, ІВЦ "Видавництво Політехніка", 2009)
   У тезах розглянуто синергетичний підхід до процесу навчання як методологію креативної моделі освіти в умовах сталого розвитку.