Show simple item record

dc.contributor.authorШарапов, Олександр Дмитровичuk
dc.contributor.authorКайданович, Дмитро Броніславовичuk
dc.date.accessioned2013-05-16T08:14:27Z
dc.date.available2013-05-16T08:14:27Z
dc.date.issued2012-01-05
dc.identifier.citationШарапов О. Д. Оцінювання можливого банкрутства на основі індикаторів фінансового стану компаній з використанням нейронних мереж зустрічного розповсюдження / О. Д. Шарапов, Д. Б. Кайданович // Нейро-нечіткі технології моделювання в економіці : наук.-анал. журн. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: А. В. Матвійчук (голов. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2012. – № 1. – С. 207–227.
dc.identifier.urihttps://ir.kneu.edu.ua:443/handle/2010/2245
dc.description.abstractУ статті розроблено модель аналізу фінансового стану підприємств та оцінки ризику банкрутства. Запропонована модель ґрунтується на використанні апарату штучних нейронних мереж зустрічного розповсюдження, які складаються із карти Кохонена та шару нейронів Гроссберга. Для оцінки можливості банкрутства проводиться розподіл підприємств на два класи — банкрути та фінансово стабільні компанії — з метою виявлення властивих даним класам характеристик і специфічних значень фінансово‐економічних показників їх діяльності. Проведені модельні експерименти засвідчили високу ефективність розроблених моделей.uk
dc.description.abstractВ статье разработана модель анализа финансового состояния и оценки риска банкротства. Предложенная модель основывается на использовании аппарата искусственных нейронных сетей встречного распространения, состоящих из карты Кохонена и слоя нейронов Гроссберга. Для оценки возможности банкротства проводится распределение предприятий на два класса — банкроты и финансово стабильные компании — с целью выявления свойственных этим классам характеристик и специфических значений финансово‐экономических показателей их деятельности. Проведенные модельные эксперименты показали высокую эффективность разработанных моделей.
dc.description.abstractThe article develops a model of financial analysis of companies and assessing the risk of bankruptcy. The model is based on the use of artificial neural networks counter-propagation, which consists of maps and Kohonen layer Grossberg neurons. To assess the possibility of bankruptcy there is a distribution of enterprises into two classes — bankrupt and financially stable companies with the aim of revealing inherent in the characteristics of the classes and specific values for the financial and economic indicators of their activities. Conducted modeling experiments show high efficiency of the developed models.en
dc.language.isoukuk
dc.publisherДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
dc.subjectдіагностика банкрутства
dc.subjectштучна нейронна ме­режа
dc.subjectнейронна мережа зустрічного розповсюдження
dc.subjectкарта Ко­хонена
dc.subjectшар нейронів Гроссберга
dc.subjectсамоорганізація
dc.subjectдиагностика банкротстваuk
dc.subjectискусственная нейронная сетьuk
dc.subjectнейронная сеть встречного распространенияuk
dc.subjectкарта Кохоненаuk
dc.subjectслой нейронов Гроссбергаuk
dc.subjectсамоорганизацияuk
dc.subjectbankruptcy diagnosisen
dc.subjectartificial neural networken
dc.subjectcounter-­propagation neural networken
dc.subjectKohonen’s mapen
dc.subjectGrossberg layer of neuronsen
dc.subjectself­-organizationen
dc.titleОцінювання можливого банкрутства на основі індикаторів фінансового стану компаній з використанням нейронних мереж зустрічного розповсюдженняuk
dc.typeArticleuk
dc.subject.udc519.86uk


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record