Now showing items 1-1 of 1

    • Роль і місце судової влади в сфері захисту прав людини 

      Рудь, Юлія Михайлівна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2009)
      Актуальність статті обумовлена основним завданням будь-якої демократичної держави створити ефективну систему захисту прав і свобод людини, побудовану на принципах законності та рівності всіх перед законом.