Browsing Кафедра управління персоналом та економіки праці by Title

Now showing items 395-414 of 1266

  • Людина в координатах цифрової економіки: нові можливості і проблеми реалізації трудового потенціалу 

   Білик, Ольга Миколаївна; Bilyk, Olga; Билык, Ольга Николаевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-10)
  • Людина і нова економіка: діалектика розвитку 

   Колот, Анатолій Михайлович; Кравчук, Оксана Іванівна; Kolot, Anatoliy; Kravchuk, Oksana; Колот, Анатолий Михайлович; Кравчук, Оксана Ивановна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015-03-20)
   Розглянуто діалектику розвитку людини як стратегічного ресурсу і нової економіки,здійснено теоретико - методологічний аналіз їх взаємодії. Проведене дослідження переконує в тому, що трансформація індустріальної економіки ...
  • Людина і нова економіка: теоретико-методологічний аналіз взаємодії та домінант розвитку 

   Колот, Анатолій Михайлович; Кравчук, Оксана Іванівна; Kolot, Anatolii; Kravchuk, Oksana (Інститут економіки та прогнозування НАН України, 2015)
   Стаття містить авторський концепт людини як стратегічного ресурсу і мети соціально-економічного розвитку та теоретико-методологічний аналіз взаємодії людини і нової економіки, домінант їх розвитку. Проведення дослідження ...
  • Людський капітал у забезпеченні модернізації національної економіки 

   Shkoda, T.; Шкода, Татьяна Никодимовна; Жаворонкова, Галина Василівна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2016-11)
   Дослідження присвячене ролі людського капіталу в забезпеченні модернізації національної економіки України. В якості аналітичної бази використано окремі складові Глобального індексу конкурентоспроможності, які згруповано ...
  • Людський капітал України: сучасний стан та динаміка змін 

   Грішнова, Олена Антонівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2001)
  • Людський капітал як найважливіша передумова конкурентоспроможності організації 

   Леонтенко, Ольга Михайлівна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-06-24)
   У статті розглянуто передумови визначення людського капіталу як провідного чинника зростання конкурентоспроможності організації у сучасних умовах економічного розвитку. Наведено основні аксіоми управління персоналом, які ...
  • Людський капітал як основа формування інтелектуального капіталу 

   Бойчук, Наталія Степанівна; Бойчук, Наталия Степановна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2007)
   Досліджується сутність інтелектуального капіталу та розкриваються основні проблеми і методи їх вирішення щодо розвитку та формування інтелектуального капіталу.
  • Людський капітал як чинник інноваційного розвитку в контексті євроінтеграційних процесів 

   Василик, Алла Володимирівна; Vasylyk, Alla; Василик, Алла Владимировна (Придніпровська державна академія будівництва та архітектури, 2015)
   No alternative innovative way of development of the national economy in the context of European integration processes and the establishment of the global information economy is grounded. On the basis of an interdisciplinary ...
  • Людський фактор в процесі впровадження концепції кайдзен 

   Данилевич, Наталія Станіславівна; Danylevych, Natalia S.; Данилевич, Наталия Станиславовна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018-11)
  • «Людський чинник» як найважливіший елемент сучасного виробництва 

   Леонтенко, Ольга Михайлівна; Леонтенко, Ольга Михайловна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2007)
   Стаття присвячена дослідженню впливу «людського чинника» на розвиток сучасного виробництва, значенню управління персоналом у загальній системі менеджменту в організації, аналізу ролі служби управління персоналом, у формуванні ...
  • Людський, інтелектуальний і соціальний капітал України: сутність, взаємозв’язок, оцінка, напрями розвитку 

   Грішнова, Олена Антонівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-08-27)
   Розглянуто сутність і взаємозв’язок людського, інтелектуального і соціального капіталу на особистісному, мікро- і макроекономічному рівнях. Встановлено, що на макрорівні інтелектуальний і соціальний капітали, хоч і є ...
  • Людські ресурси України в умовах системної кризи 

   Данюк, Василь Макарович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2001)
  • Магістерська програма «Управління персоналом» 

   Колот, Анатолій Михайлович; Поручник, Анатолій Михайлович; Кулага, Ірина Володимирівна; Ткаченко, Олена Вадимівна; Субіна, Оксана Олександрівна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2009)
  • Майбутнє праці і працівника в інформаційному суспільстві 

   Грішнова, Олена Антонівна; Grishnova, Olena; Гришнова, Елена Антоновна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017-04)
  • Майбутнє світу праці та соціально-трудового розвитку очима відомих економістів 

   Колот, Анатолій Михайлович; Kolot, Anatoliy; Колот, Анатолий Михайлович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)
   Стаття містить прогнози відомих зарубіжних економістів щодо того, яким буде світ праці і соціально-трудового розвитку через 100 років та узагальнення автора.
  • Маркери соціальної безпеки у сфері оплати праці 

   Поплавська, Оксана Миколаївна; Poplavska, Oksana; Поплавская, Оксана Николаевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015-02-23)
   В статті автор аналізує систему індикаторів соціальної безпеки у сфері оплати праці й пропонує застосовувати маркери соціальної безпеки у цій сфері. Останні дозволять врахувати нелінійні процеси, що відбуваються на ринку ...
  • Математичне моделювання взаємозв'язку зайнятості та рівня життя сільського населення 

   Махсма, Марія Борисівна; Makhsma, M. B.; Махсма, Мария Борисовна; Волощук, Сергій Дмитрович; Voloshchuk, Sergii; Волощук, Сергей Дмитриевич (Харківський національний економічний університет, 2018)
   Метою статті є побудова економетричної моделі взаємозв’язку зайнятості сільського населення України з рівнем його життя та вивчення можливостей використання моделі для обґрунтування заходів щодо їх підвищення. Для моделювання ...
  • Матеріальне стимулювання в системі управління якістю праці 

   Герасименко, Оксана Олександрівна; Герасименко, Оксана Александровна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2007-01-25)
   Розглядається роль і значення матеріального стимулювання як соціально-економічного фактора якості праці. Аналізуються функції та обґрунтовується ефективність окремих складових заробітної плати у забезпеченні якості праці.
  • Менеджмент персоналу 

   Колот, Анатолій Михайлович; Kolot, Anatoliy; Колот, Анатолий Михайлович; Данюк, Василь Макарович; Данюк, Василий Макарович; Петюх, Василь Миколайович; Петюх, Василий Николаевич; Цимбалюк, Світлана Олексіївна; Tsymbalyuk, Svitlana; Цимбалюк, Светлана Алексеевна; Крушельницька, Ярослава Володимирівна; Крушельницкая, Ярослава Владимировна; Леонтенко, Ольга Михайлівна; Леонтенко, Ольга Михайловна; Базилюк, Борис Григорович; Базилюк, Борис Григорьевич; Тітова, Н. М.; Керб, Лариса Петрівна; Керб, Лариса Петровна; Петрова, Ірина Леонідівна; Петрова, Ирина Леонидовна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2006)
   Книга охоплює широкий спектр аспектів менеджменту персоналу: організаційних, економічних, правових, психологічних, соціальних тощо. Навчальний матеріал книги розраховано на менеджерів усіх рівнів управління й умовно ...
  • Менеджмент персоналу 

   Данюк, Василь Макарович; Данюк, Василий Макарович; Петюх, Василь Миколайович; Петюх, Василий Николаевич; Цимбалюк, Світлана Олексіївна; Tsymbalyuk, Svitlana; Цимбалюк, Светлана Алексеевна; Крушельницька, Ярослава Володимирівна; Крушельницкая, Ярослава Владимировна; Леонтенко, Ольга Михайлівна; Леонтенко, Ольга Михайловна; Базилюк, Борис Григорович; Базилюк, Борис Григорьевич; Савченко, Василь Антонович; Савченко, Василий Антонович; Тітова, Ніна Вікторівна; Керб, Лариса Петрівна; Керб, Лариса Петровна; Петрова, Ірина Леонідівна; Петрова, Ирина Леонидовна; Колот, Анатолій Михайлович; Kolot, Anatoliy; Колот, Анатолий Михайлович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2004)
   Книга охоплює широкий спектр аспектів менеджменту персоналу: організаційних, економічних, правових, психологічних, соціальних тощо. Навчальний матеріал книги розраховано на менеджерів усіх рівнів управління й умовно ...